Dienst: 5e zondag na Epifanie

feb 10 09:30

Voorganger - Ds. Itse de Boer

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

5e Zondag na Epifanie

Lucas 5: 1-11. Nadat Jezus in Nazareth en Kapernaum in woord en daad zijn missie duidelijk gemaakt heeft, zoekt hij naar medestanders. Niemand kan het alleen, ook Jezus omringt zich met mensen, die zijn weg willen gaan. De eerste vier volgelingen zijn vissers. Het verhaal van de wonderbare visvangst is tegelijk een roepingsverhaal. Want de vissers op zee zullen vissers van mensen worden. Dat vraagt enige uitleg en is er nog wel meer wat vragen oproept. Is het te verantwoorden dat Jezus zomaar vier mannen wegroept uit het werk en uit hun gezinnen? (Petrus had een schoonmoeder en was dus getrouwd.)

Misschien verdwalen we met zo’n vraag te veel in het verleden en is het veel beter om ons af te vragen wat roeping voor onszelf betekent. De ondersteunende lezing uit Jesaja 6:1-8 lijkt in de richting te wijzen. (Alternatieve lezing: Ester 5: 1-6:11.)

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor Catechese en Educatie.

Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor jouw leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te ondersteunen ontwikkelt JOP, Jong Protestant, het catechesemateriaal Overhoop. Alle belangrijke basisthema’s komen aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is? De creatieve en interactieve werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. Zij maken bijvoorbeeld een instastory over Jakob en organiseren met andere gemeenteleden een maaltijd. Het materiaal is gratis toegankelijk via jop.nl.