Dienst: Preek van de Leek

jan 27 09:30

Voorganger - Prof. Dr. Peter Barthel & Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

4e Zondag na Epifanie

Vorig jaar was professor Peter Barthel (hoogleraar sterrenkunde aan de RUG) te gast in het inspiratiecafé. Met de seniorengespreksgroep hebben we zijn boekje ‘Professor, bestaat God?’ gelezen en na het interview in het café kwamen we op het idee voor een preekbeurt en dan binnen het kader van de ‘preek van de leek’. In vele kerken kent men dit verschijnsel al en nu gaan wij het proberen. Geen lezing, maar een ‘gewone’ kerkdienst waarin professor Barthel de preek gaat houden. Het overige deel van de liturgie zal ds. Van der Woude verzorgen.

De belangrijkste lezing van deze zondag is Psalm 8: ‘Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd.’ Het is niet vreemd dat een sterrenkundige hier zijn licht over wil laten schijnen. Het wordt ongetwijfeld een boeiende dienst.

Aan het derde hoofdstuk van Esther zullen we niet toekomen, maar het is de moeite waard om dat thuis te lezen. Haman wordt ten tonele gevoerd. Hij wordt een nakomeling van Agag genoemd en die naam moet ons de oren doen spitsen. Agag hoort bij Amalek. Het volk dat Israël dwarszat tijdens de tocht naar het beloofde land. Mozes moest ondersteund door Aäron en Hur zijn handen ten hemel heffen, want dan zou Israël de overwinning behalen. Amalek is in de joodse beleving symbool voor het pure kwaad dat op vernietiging uit is. In die zin zou Hitler ook een zoon van Agag hebben kunnen zijn.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor onze partnergemeente Nicolesti in Roemenië.