Dienst: in de RK St. Vituskerk in de Langestraat

jan 20 09:30

Voorganger - Kapitein Berkenbosch van het Leger des Heils

Locatie - RK Sint Vituskerk, Langestraat, Winschoten

3e zondag na Epifanie: dienst van de eenheid

Deze zondag staat aan het begin van de week van het Gebed voor de Eenheid en is deze keer voorbereid door christenen uit Indonesië met als thema:

‘Recht voor ogen, zoek het recht en niets dan het recht.’

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Als zij luisteren naar de woorden: ‘Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen’, zien Indonesische christenen graag herstel van deze zelfde geest van ‘inclusief feestvieren’, die zij voorheen dwars door de diversiteit aan gemeenschappen heen genoten. Het zoeken van recht is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Deze zondag staat het boek Esther op het rooster van Kind op Zondag. Hoofdstuk 2: 1-17 stelt Esther voor. Koningin Wasti is uit de gratie geraakt en koning Ahasveros zoekt een nieuwe vrouw voor zijn harem. Het lijkt wel een sprookje uit duizend-en-één-nacht, maar we zullen er nog achter komen dat deze wereld soms allerminst een sprookje is.

Collecte

Er is een collecte ter bestrijding van de onkosten.