Dienst: tweede zondag van Advent

dec 09 09:30

Voorganger - ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

Tweede zondag van Advent

In Maleachi 3: 1-4 wordt beloofd dat God de lang verwachte bode zal zenden, die een zuiveringsproces op gang zal brengen. Wol wordt wit en zilver wordt puur. Het zijn beelden die beantwoorden aan een menselijk verlangen naar een waarachtiger leven. Soms zitten we zo verstrikt in allerlei zaken, dat er geen uitweg mogelijk lijkt. Alles wat we ooit in ons droegen aan dromen en verlangens wordt bedekt door de alledaagsheid der dingen. Maleachi wil niets liever dan mensen bevrijden uit zo’n gevoel van zinloosheid.

Lucas 3: 1-6 vertelt dat Johannes de Doper met zijn optreden nieuw leven in deze verlangens blaast en aan de Jordaan zijn boodschap van ommekeer brengt.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor voedselbonnen.