Dienst: 8e zondag van de herfst

nov 11 09:30

Voorganger - ds. Itse de Boer

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

8e Zondag van de herfst

Marcus 12: 28-34; Leviticus 19: 1-2, 9-18

Dat niet iedereen zich tegen Jezus verzet blijkt uit dit gedeelte. Eén van de Schriftgeleerden is onder de indruk van Jezus’ antwoorden en vraagt door naar de belangrijkste leefregel uit de wet van Mozes. Jezus citeert daarna het zogenaamde “Sjema” (woorden uit Deuteronnomium 6). Iedere gelovige Jood wil met deze woorden op de lippen sterven. Zo belangrijk zijn ze. De schriftgeleerde kan alleen maar instemmen, waarop Jezus hem verzekert dat hij niet ver is van het koninkrijk van God.

Maar wat is hier aan de hand? Om werkelijk te peilen wat hier op het spel staat, mogen we niet blijven staan bij uiterlijke formules. Het gaat om leven zelf. Er is nog een hele weg af te leggen van het hoofd naar het hart. De ondersteunende lezing laat zien hoe praktisch godsdienst kan zijn.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor Binnenlands Diaconaat.