Dienst: 4e zondag van de herfst

okt 14 09:30

Voorganger - ds. De Boer

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

4e Zondag van de herfst

Marcus 10: 17-31; Deuteronomium 15: 1-11

“Het is voor een kameel makkelijker om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.” Aldus Jezus als commentaar op de houding van de ‘rijke jongeling’ die deel wil krijgen aan het eeuwig leven.

We weten van Jezus dat hij zeer kritisch stond tegenover geld en bezit. Zijn uitspraken daarover prikkelen en blijven lastig. Vele uitleggers doen hier al gauw water bij de wijn.

Dat hoeft niet. Teksten als deze zijn niet bedoeld om ons bang te maken of ons gedrag te diskwalificeren. Het mooie van het Evangelie is dat het blijft uitnodigen om te kijken naar wie we zijn en wat we doen. Het is niet een vreemd oordeel van derden, maar een aanmoediging om te streven naar wat mensen werkelijk gelukkig maakt.

De ondersteunende lezing gaat over het sabbatsjaar en vrijgevigheid.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor het Rooseveltpaviljoen, onderdeel van Nieuw Hydepark.

In plaats van het vroegere F.D. Roosevelthuis is elders op het landgoed Hydepark  -op het mooiste gedeelte-  een geheel nieuw complex met de naam Nieuw Hydepark gebouwd en begin 2016 in gebruik genomen. Ongeveer de helft van het complex bestaat uit het zorgvakantiehotel met de naam ‘Rooseveltpaviljoen’. De andere helft is in gebruik bij Protestantse Kerken in Nederland (PKN) voor opleidingen, conferenties e.d.

Het is een prachtige accommodatie met veel comfort, waaronder op iedere kamer van het vakantiehotel, zowel voor de gasten als de vrijwilligers, douche- en toiletvoorzieningen en een tv. Het gebouw bevat veel glas, heeft een ruim en bijzonder mooi terras en biedt naar alle kanten een prachtig uitzicht.