Dienst: 13e zondag van de zomer – startzondag

sep 16 09:30

Voorganger - ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

13e Zondag van de zomer – startzondag

Het thema van de Startzondag is ‘Een goed gesprek’. De uitdaging is om dat te verbinden met de lezing uit Marcus 9: 14 -29. Die is in christelijke kring beroemd geworden door de woorden ‘Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp’. Het zijn woorden van een wanhopige vader, die die lijdt aan de ziekte van zijn zoon. De jongen is bezeten door een geest, die maakt dat hij niet kan praten. Voor Marcus weegt deze situatie zwaar. Wat is de verheerlijking op de berg waard (het voorafgaande verhaal) als we weer terug op aarde geen raad weten met het kwaad en verlossing uitblijft? Hoe worden vader en zoon vrij van wat hen belemmert en hoe komt er een goed gesprek op gang?   De ondersteunende lezing komt uit Jesaja 45: 20-25. In het visioen van deze profeet gaat het over een God die redt in tegenstelling tot alles wat een mens daar van af houdt.

In deze dienst geven we een voorzet die goede gesprekken tijdens het hele seizoen wil aanmoedigen.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor het Vredeswerk.

Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

Doet u mee?