Dienst, 9e zondag van de zomer

aug 19 09:30

Locatie - De Ontmoeting in Scheemda

Marcus 7: 31- 37. Jezus geneest iemand die doof is en gebrekkig spreekt. Het woord dat Jezus daarbij spreekt is beroemd geworden: Effata (Ga open). Marcus vertelt de bijzonderheden van dit verhaal zo, dat de duiding ervan al dichterbij komt. Waarom neemt Jezus deze man apart?

De ondersteunende lezing komt uit Jesaja 35: 1-10. Een prachtige passage die Huub Oosterhuis inspireerde tot het schrijven van zijn lied ‘De steppe zal bloeien’, dat ongetwijfeld op deze zondag gezongen wordt, wanneer we te gast zijn in de Ontmoeting te Scheemda.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor

De tweede collecte

Deze is voor

De uitgangscollecte

Deze is voor