Dienst, 6e zondag van de zomer

jul 29 09:30

Voorganger - ds. Bert van der Woude

Locatie - Vennekerk, Winschoten

Marcus 6: 45-52. Jezus wandelt over het water. Zijn volgelingen zijn alvast scheep gegaan, maar hebben te maken met een sterke tegenstroom. Ondanks hun inspanningen komen ze nauwelijks vooruit. Jezus komt hen over het water tegemoet.

Carel ter Linden schreef een boekje dat hij ‘Wandelen over het water’ noemde. Hij laat zien hoe een verhaal als dit aan betekenis wint als je afstapt van de letterlijke lezing.

De ondersteunende lezing komt uit Jesaja 63: 7-14. Jesaja brengt de grote daden van God ter sprake. De uittocht uit Egypte en doortocht door het water werpen licht op wat Marcus vertelt van Jezus.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor onze partnergemeente in Nicolesti in Roemenië.

De Roemeniëcollecten worden besteed aan onder andere het maken van paaspakketten en kerstpakketten. En voor de bijbel- en vakantieweken die in de zomer plaatsvinden voor alle kinderen in het dorp die niet op vakantie kunnen gaan. Verder is er het medicijnfonds dat gebruikt wordt voor de aankoop van medicijnen voor de oudste en armste mensen in het dorp.