Dienst, 4e zondag van de zomer

jul 15 09:30

Voorganger - ds. Itse de Boer

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

Marcus 6: 6b-13. Jezus stuurt zijn volgelingen er twee aan twee op uit. Hun uitrusting is uiterst beperkt en de aanwijzingen die Jezus geeft zijn kort en krachtig. Niettemin roepen ze vragen op en dat geldt niet minder voor het uitdrijven van demonen. Voor Marcus is de strijd tegen “bezetenheid” een belangrijk punt. Willen we daar iets zinnigs bij kunnen denken dan is een eigentijdse interpretatie hard nodig. Met name Eugen Drewermann levert een waardevolle bijdrage in zijn commentaar op het Evangelie van Marcus.

De ondersteunende lezing komt uit Jesaja 52: 1-6. Het lijntje met Marcus is uiterst dun (het afschudden van het stof van de voeten), maar wel intrigerend.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor de Voedselbank.