Dienst, 2e zondag van de zomer

jul 01 09:30

Voorganger - ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

2e Zondag van de zomer

We lezen het laatste hoofdstuk van Job (42). Hij komt nog kort aan het woord en daarna krijgt de raamvertelling een besluit. De vrienden van Job krijgen te horen dat ze hem niet goed beoordeeld hebben en moeten boete doen. Job zelf wordt schadeloos gesteld voor al zijn lijden. Dubbel zelfs. Maar kan dat…?

In Marcus 5:22-43 komt Jezus terecht in het land van de Gerasenen. Daar treft hij een man, die niet meer weet wie hij is. Op de vraag naar zijn naam antwoordt hij: “Legioen, want we zijn met velen.” Het vraagt veel om deze man vrij te krijgen van alle zwijnerij die zijn leven zo ongelukkig heeft gemaakt.

Deze viering staat in het teken van het Ethiopië-project. Na de dienst zullen we kennismaken met de Ethiopische keuken in Ons Gebouw. Welkom!

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor JOP, het jeugdwerk van de PKN.

Het verlangen van JOP is dat elk kind en iedere jongere zich door God geliefd weet. Samen met vrijwilligers en professionals geven ze daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan. Zij doen dit voor alle kinderen en jongeren, zowel binnen als buiten de kerk.