Dienst, 3e zondag na Trinitatis

jun 17 09:30

Voorganger - ds. Bert de Ruiter

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

3e Zondag na Trinitatis

Het tiende hoofdstuk van Job is misschien wel de zwartste bladzijde uit dit hele boek. Job is ten einde raad en verwenst zelfs de dag dat hij geboren is. Hartverscheurende poëzie en God lijkt te zwijgen…

In Marcus 4:26-34 horen we gelijkenissen over het koninkrijk van God. Terwijl de boer slaapt, kiemt het graan. Een mosterdzaadje mag misschien het kleinste onder de zaden zijn, er komt niettemin de grootste plant uit voort.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor het Binnenlands Diakonaat.

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Waar even op adem gekomen kan worden.

Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar ook vele vrijwilligers vanuit de plaatselijke protestantse gemeenten actief zijn.

Naast het werk van de inloophuizen, steunt Kerk in Actie het netwerk DAK (Door Aandacht Kracht). Zij hebben een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.