Dienst – 19e zondag na Trinitatis Copy

okt 29 09:30

Voorganger - ds. Van der Woude

Locatie - Vennekerk, Winschoten

Negentiende zondag na Trinitatis (Reformatiezondag)

Regiodienst van de Streekgemeente Oost-Groningen.

In deze dienst gaat het over 500 jaar Reformatie. Natuurlijk komen Luther en zijn stellingen voorbij, maar er is meer. In het spoor van Luther luisteren we naar een gelijkenis van Jezus uit Mattheüs 22: 1-14. Het gaat over een feest, genodigden en een maaltijd. En tenslotte over een man zonder feestkleed. Waarom staat hij zo in het middelpunt en wat betekent dat voor gelovigen nu?

De ondersteunende lezing komt uit Jeremia 31: 31-34. Een sleutelpassage en één van de meest bemoedigende uit de Hebreeuwse bijbel.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de streekdiaconie en is bestemd voor de Hervormingsdag.

Dit jaar bestaat het protestantisme 500 jaar en vieren we vijf eeuwen hervorming en vernieuwing, in Nederland en wereldwijd. In de collecte staat het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan centraal. OTS ontwikkelt materialen voor zondagscholen, godsdienstonderwijs, alpha-cursussen, discipelschapscursussen en zelfs voor een doctoraalstudie theologie. Deze materialen worden door zowel protestantse en katholieke als door pinkster- en Leger des Heilskerken gebruikt. OTS maakt steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar via internet. Zo kunnen niet alleen studenten door het hele land dit materiaal gebruiken, maar ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom. Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in een land waar christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn.

De tweede collecte

Deze is voor de streekgemeente.

De uitgangscollecte

Deze is voor het Nederlands Bijbelgenootschap.