Dienst – 12e zondag na Trinitatis

sep 03 09:30

Voorganger - ds. Segger

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

Twaalfde zondag na Trinitatis, “Effata-zondag”

Marcus 7; 31-37, Jesaja 6 8-13

Jezus gaat zo met mensen om dat ze weer durven horen en spreken. Wie alleen maar kritiek en afwijzing te horen krijgt, sluit zich op den duur af voor geluiden van buiten. En wie wat zegt en te horen krijgt dat hij of zij niets te melden heeft, doet er het zwijgen toe. Hoe anders benadert Jezus de man bij het meer van Galilea. Het bemoedigende woord “Effata”betekent “Stel je weer open!”.

 

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor Zending en Evangelisatie.