Dienst – 11e zondag na Trinitatis

aug 27 09:30

Voorganger - ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

Elfde zondag na Trinitatis

Lucas 18: 9-14, Daniel 3: 34-45 (apocrief)

Het verhaal over de Farizeeër en de tollenaar. Twee mensen, twee houdingen. Het woord Farizee:er wijst niet naar een bepaalde groep mensen in de geschiedenis, maar kunnen we zien als een type en wel het type van “Godbezitter”. God als verlengstuk van eigen gedachten, belangen en aanzien. Hij weet en voelt dat mens zijn op een verantwoordelijke manier niet meevalt.

 

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor Nicolesti in Roemenië.

Elke laatste zondag van de maand is de uitgangscollecte bestemd voor onze partnergemeente in Nicolesti. De opbrengst van deze collecten wordt gebruikt voor de paas- en kerstpakketten, de bijbelweek en het medicijnfonds.

Zorgt u met een financiële bijdrage dat dit mogelijk blijft?