Dienst – 7e zondag na Trinitatis

jul 30 09:30

Voorganger - ds. De Boer

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

Zevende zondag na Trinitatis

Marcus 8: 1-9, Jeremia 3: 21-4:2.

Marcus schreef als eerste zijn Evangelie. De verhalen die hij over Jezus vertelt, zijn heel compact. Er komen veel vragen in voor. Daarmee maant Marcus zijn lezers tot bescheidenheid. We weten minder dan we soms denken en met een vragende houding doen we mensen meer recht. Zo ook bij dit verhaal over zeven broden en een paar kleine vissen. Alleen de afwijkende getallen roepen al vragen op.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor onze partnergemeente Nicolesti in Roemenië.

Elke laatste zondag van de maand is de uitgangscollecte bestemd voor onze partergemeente in Nicolesti, Roemenië. De opbrengst van deze collecten wordt gebruikt voor de paas- en kerstpakketten, de bijbelweek en het medicijnfonds.