Dienst – 6e zondag na Trinitatis Copy

jul 23 09:30

Voorganger - ds. Hekman

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

Zesde zondag na Trinitatis

Mattheüs 5: 20-26, Jesaja 48: 12-22.

Bij Mattheüs is Jezus een tweede Mozes. Daarom kleedt hij de levenslessen van Jezus in in de vorm van een bergrede. Duidelijk is dat Jezus net als Mozes zijn inzicht en compassie ontvangt omdat hij openstaat voor Gods liefde. Dat God liefde is, betekent niet dat er niet af en toe harde woorden klinken. Als mensen worden gekwetst, neemt Jezus geen blad voor de mond. Zijn woorden hebben dan soms orkaankracht!

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor Kerk in Aktie- Vluchtelingen.

Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op drift. De helft van de vluchtelingen (51%) zijn kinderen jonger dan 18 jaar. Bijna 100.000 alleenstaande kinderen vroegen in 2015 in een ander land asiel aan. Lees wat Kerk in Actie wereldwijd doet. Helpt u mee?

Vooral mensen uit Syrië, Afghanistan, Eritrea en Somalië zoeken een toekomst in een ander land.

De overige migranten zijn afkomstig uit een reeks van landen. Soms gaat het om mensen die lang durende oorlogen ontvluchten. Anderen komen uit arme landen en hopen in Europa een beter bestaan op te bouwen.

Steunt u Kerk in Actie?