Dienst: 6e zondag na Pasen

mei 28 09:30

Voorganger - ds. Helmantel

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

De zesde zondag na Pasen: Exaudi.

Johannes 15 : 26 – 16: 4. Op deze zondag, die ook wel wezenzondag genoemd wordt, gaan we een aantal stappen terug in het evangelie van Johannes. De pleitbezorger komt opnieuw ter sprake en wat het betekent om getuigen van Jezus te zijn.

Jezus wil zijn leerlingen een hart onder de riem steken, want er komen moeilijke tijden. Johannes de evangelist weet dat eigen ervaring, want als hij zijn evangelie schrijft worden christenen vervolgd op last van verschillende Romeinse keizers, die elkaar overtreffen in wreedheid. Gelukkig staan wij niet aan deze vervolgingen bloot, maar niettemin vraagt het moed om gelovig weerstand te bieden tegen onbarmhartige trekken van de wereld van nu.

Voor de ondersteunende lezing keren we terug naar de eerste brief van Petrus (4 : 7b-11)

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor onze partnergemeente Nicolesti in Roemenië:

Elke laatste zondag van de maand is de uitgangscollecte bestemd voor onze partergemeente in Nicolesti, Roemenië. De opbrengst van deze collecten wordt gebruikt voor de paas- en kerstpakketten, de bijbelweek en het medicijnfonds.
 

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep