Dienst: Hemelvaart

mei 25 09:00

Voorganger - ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

Hemelvaart

Elia's hemelvaartHandelingen 1 : 1-11.

In het meditatief van het kerkjournaal is al veel te lezen over de betekenis van de hemelvaart van Jezus en de beweging waartoe wij uitgenodigd worden.

Klassiek is op deze dag de lezing uit Handelingen, maar ook die uit de tweede boek Koningen over de hemelvaart van Elia.

Deze hemelvaart is geen ‘gebeurtenis’ maar een visioen, of anders gezegd de visie van Elia’s leerling Elisa. Omdat hij Elia’s heengaan leert zien als een hemelvaart, verandert ook zijn kijk op mens en wereld en op wat hem zelf te doen staat.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor Kerk in Aktie – Vluchtelingen:

Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op drift. De helft van de vluchtelingen (51%) zijn kinderen jonger dan 18 jaar. Bijna 100.000 alleenstaande kinderen vroegen in 2015 in een ander land asiel aan. Lees wat Kerk in Actie wereldwijd doet. Helpt u mee?

Vooral mensen uit Syrië, Afghanistan, Eritrea en Somalië zoeken een toekomst in een ander land.

De overige migranten zijn afkomstig uit een reeks van landen. Soms gaat het om mensen die lang durende oorlogen ontvluchten. Anderen komen uit arme landen en hopen in Europa een beter bestaan op te bouwen.

 

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep