Dienst: 5e zondag na Pasen

mei 21 09:30

Voorganger - pastor Huizing

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

De vijfde zondag na Pasen: Rogate

Johannes 16 : 23b -30. We maken een sprong en vervolgen de lezing van zondag 7 mei.

Inmiddels zijn we enigszins thuis in dit wonderlijke evangelie en lopen minder het gevaar om de woorden van Jezus mis te verstaan. Jezus roept zijn volgelingen op om in zijn naam vragen aan God voor te leggen. Naarmate dit meer en meer gebeurt zal er een hechte band ontstaan tussen gelovigen en hun hemelse Vader. Daarmee kunnen ze op aarde uit de voeten in een nieuw en door de liefde bevrijd bestaan.

In de ondersteunende lezing gaan we opnieuw te rade bij Jacobus (1 : 22-27).

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor Schienvat/Neon:

Neon en ’t Schienvat zijn van ’t jongerenwaark. Het echte. Zij helpen jongeren bij van alles en nog wat. Bij  het organiseren van hun leven, het oplossen van problemen en het regelen van soms heel gewone en soms heel ongewone zaken. Ze zijn een luisterend oor, gesprekspartner, en mensen waar je mee kunt lachen én huilen. Hail mooi waark! En dat maken ze er samen van. Ze zijn bevlogen en eigenzinnig en hebben één groot doel:  jongeren zichtbaar maken.

Om dat doel te verwezenlijken werken ze met veel partijen. Want er is samenhang nodig om echt iets voor jongeren te betekenen. En te proberen zoveel mogelijk betrokkenheid te organiseren. Want dat is waar het om draait: niet alleen zoeken naar samenwerking, maar meer, veel meer nog naar partners.

Door jarenlange ervaring, de kennis van het werkgebied en samenwerking met de partners hebben ze een prachtige serie producten ontwikkeld. En dat is belangrijk! Juist nu, met de bevolkingskrimp als groot en dreigend punt op onze provinciale agenda is er werk aan de winkel. Hou houden we de voorzieningen voor jongeren op het platteland op peil? Hoe blijven we met hen in contact? Hoe zorgen we dat ze zich blijven redden? Helpt u mee?

 

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep