Dienst: 2e zondag van Pasen

apr 23 09:30

Voorganger - ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

De 2e zondag van Pasen (Quasimodogeniti)

De bijzondere naam van deze zondag komt uit de brief van Petrus. De pasgeboren kinderen (dat betekent het Latijn hierboven) zijn het de gelovigen na Pasen, die opnieuw in alle zuiverheid mogen beginnen te groeien in het goede en zich te verzetten tegen het kwade. De hoofdlezing komt uit het evangelie van Johannes en richt zich vooral op Thomas, die de bijnaam ‘ongelovige’ heeft gekregen. Zeer ten onrechte en dat geldt voor iedereen die in alle oprechtheid ongemakkelijke vragen durft te stellen. Dat is geen ongeloof, maar het leven serieus nemen!

Collecten

De eerste collecte is voor de diaconie.

De tweede collecte is voor de kerk.

De uitgangscollecte is voor eredienst en kerkmuziek:

Wat zou onze eredienst zijn zonder muziek? Muziek inspireert en het zingen van een lied brengt de woorden tot leven.

In muziek en lied brengen we God de eer en kunnen we onze gevoelens uiten, van dankbaarheid en vreugde, maar ook van zorg en verdriet. We putten daarbij uit een rijke traditie.

Tijden veranderen. En daarmee het karakter en de vorm van de kerkdienst en de liederen die graag gezongen worden. In opdracht van de synode van de Protestantse Kerk is een nieuw Liedboek ontwikkeld, dat in mei 2013 verscheen.

Voor predikanten, kerkmusici en gemeenteleden verzorgt de Protestantse Kerk diverse cursussen en opleidingsmogelijkheden rondom liturgie en kerkmuziek. Zo maken we toepasselijke en eigentijdse invullingen voor de eredienst mogelijk, waarin we ons geloof met elkaar mogen delen.