Dienst: 13e zondag van de zomer

sep 13 09:30

Voorganger - Ds. De Ruiter, Drachten

Locatie - Vennekerk, Winschoten

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Vanaf 1 juli 2020 mogen 100 personen de dienst bezoeken. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Op onze website vindt u nadere informatie.

13e zondag van de zomer

In Matteüs 18: 21-35 gaat het om vergeving. Hoe vaak moet je iemand vergeven die jou iets heeft misdaan? Petrus wil graag een duidelijk en afgebakend antwoord. Jezus gaat daar niet in mee. Er zit geen grens aan vergeving. Zoiets is moeilijk te vatten, maar we moeten bedenken dat het hier om vergeving in religieuze zin gaat. Vergeven is niet doen alsof er niets aan de hand is. Het is ook niet goedpraten van wat niet deugt en mensen schaadt. Waar het wel om gaat is begrijpen dat niemand zomaar slechte dingen doet en dat God de mensen niet beoordeelt aan de hand van onze burgerlijke moraal.

Daarom vertelt Jezus een gelijkenis. Iemand had een grote schuld bij zijn heer. Dat is de situatie van ieder mens tegenover God. Dat strookt niet altijd met hoe wij het ervaren. God kan toch heel tevreden zijn met iemand die ernstig zijn best doet? Nee, zegt Jezus, zo werkt het niet. Veel van wat je hebt en kunt berust niet op eigen prestatie. Je hebt het gekregen. Als je beseft hoeveel mazzel je hebt, waarom dan zo hard oordelen over iemand die het minder getroffen heeft en (in het ergste geval) voor verkeerde en schadelijke oplossingen heeft gekozen? Vergeleken bij het verschil tussen God en mens zijn de onderlinge verschillen tussen mensen te verwaarlozen. Geen gemakkelijk verhaal, wel essentieel.

De ondersteunende lezing komt uit Exodus 32: 7-14. God is in woede ontstoken over zijn onhandelbare volk, dat telkens afwijkt van zijn geboden. Mozes moet serieus zijn best doen om God op andere gedachten te brengen en hij pleit voor vergeving. Een heel gewaagde voorstelling, die laat zien wat een weergaloos boek Exodus is. Maarten van Rossem mag het dan krankjorem vinden, maar mist in dit geval toch echt de grandioze humaniteit die ervan uitgaat.

Collecten

Bij de uitgangen staan schalen waar u uw bijdragen voor de diaconie en de kerk in kunt doen.