Dienst: 12e zondag van de zomer

sep 06 09:30

Voorganger - Pastor Huizing

Locatie - Vennekerk, Winschoten

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Vanaf 1 juli 2020 mogen 100 personen de dienst bezoeken. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Op onze website vindt u nadere informatie.

12e zondag van de zomer

Het leesrooster laat bij Matteüs 18: (1) 15-20 de keuze vrij: het langere of het kortere gedeelte. Wie bij het begin begint ziet Jezus die een kind in het midden van de kring plaatst. Een tafereel dat te mooi en van te grote betekenis is om het over te slaan. Want wat heeft een kind ons te zeggen als het over het rijk van God gaat? Je kunt daar zoals zo vaak meerdere kanten mee op.  Sommigen halen deze tekst aan om moeilijke kwesties te vermijden of te omzeilen. Geloven als een kind zegt Jezus toch? Nooit moeilijk doen dus. Mij helpt het om een onderscheid te maken tussen kinderlijk en kinderachtig. Kinderlijk is mooi en goed. Het is een symbool van onvoorwaardelijk vertrouwen. Dat doet ieder mens goed. Kinderachtig is wat anders. Dat is weigeren om volwassen te worden. Ook in geloofszaken. Dat kan Jezus niet hebben bedoeld.

De ondersteunende lezing komt uit Ezechiël 33: 7-11. Hier gaat het om verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. Waarschuwen voor onveilige situaties is niet alleen menselijk, maar zelfs een plicht. Wij kunnen niet doen alsof wij van niets weten.

Collecten

Bij de uitgangen staan schalen waar u uw bijdragen voor de diaconie en de kerk in kunt doen.