Liturgie voor de afscheidsdienst van Ds. Bert L. van der Woude op zondag 14 januari 2024 in de Vennekerk te Winschoten

Liturgie voor de afscheidsdienst van Ds. Bert L. van der Woude op zondag 14 januari 2024 in de Vennekerk te Winschoten 

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Anke Bos
Ouderling van dienst, Taakdrager van dienst Watze Bokma, Leo Deinum
M.m.v. de cantorij o.l.v Grebber Koster
Piano, Cello, dwarsfluit Hilly en Matthieu ter Horst, Sander Tiggelaar, Eva van der Woude
Organist Bouko Tiggelaar
Beeld & geluid Henk Zwik
Koster Henk Zwik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende diensten in de PGOG

Op zondag 21 januari is er een dienst van de Raad van Kerken
in het kader van de Week van gebed voor eenheid
in de Marktpleinkerk te Winschoten, aanvang 9.30 uur.
Voorganger pastoor A. Buter.

Finsterwolde: dienst om 9.30 uur. Voorganger: ds. S. Rienstra.

Meeden: dienst om 11.00 uur. Voorganger: pastor Tineke Huizing-Piersma.

Midwolda: geen dienst.

Scheemda e.o.: dienst om 9.30 uur. Voorganger: ds. Richard Offringa; viering H.A.

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinning & Cultuur

16 januari
Ons Gebouw, 12.30 uur Gespreksgroep senioren met lunch. Kosten € 5,– pp. Info en aanmelding ds. Bert L. van der Woude.

17 januari
Ons Gebouw, 19.30 uur Filosoferen over actuele thema’s. Info & aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.

8 januari
Ons Gebouw, 17.30 uur Wereldkeuken (Duitsland). Kosten € 15,–pp. Info en aanmelding ds. Bert L. van der Woude

De lezing door Judith Groot Zevert ‘Dankbaarheid als weg naar vrede’ van 25 januari a.s., komt door omstandigheden te vervallen.

Wijkbijeenkomsten in Winschoten
“Kovvie, kouk en keuveln” voor de wijken op:
*Dinsdag 16 januari 2024 van 19.30 tot 21.30 uur
*Donderdag 8 februari 2024 van 14.00 tot 16.00 uur
Informele ontmoeting en een goed gesprek staan centraal. De bijeenkomsten worden gehouden in Ons Gebouw, Burg. Schönfeldplein 7a te Winschoten

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.