Taizédienst, 8 oktober 2023 om 19.00 uur vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

Vanavond (8 oktober 2023) is er een Taizédienst vanuit de Marktpleinkerk om 19.00 uur.

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

   

——————————————-

Komende diensten

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Mededelingen
Kerk in Actie organiseert een huis aan huis collecte in de week van 20 tot en met 25 november. Kerk in Actie helpt kinderen voor een hoopvolle toekomst in Oekraïne.
Wij zoeken nog collectanten. Aanmelding via de inschrijflijsten achter in de kerk.

Op dinsdag 17 oktober, aanvang 19.00 uur is er een gemeenteavond in de Marktpleinkerk. Deze avond doet de kerkenraad een unanieme voordracht voor een nieuwe predikant. Tevens kunt u kennismaken met hem en zijn vrouw.

Bezinning & Cultuur

9 oktober
Oriëntatiecursus Theologische Verdieping Groningen in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetstrijderslaan 220 te Groningen. Van 19.30 tot 22.00 uur. Kosten € 25,- pp.
Info en aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

10 oktober
Wijkresto, 17.30 uur in het gebouw van het Leger des Heils, Dr. D. Bosstraat te Winschoten. Inloop vanaf 16.30 uur. Kosten € 5,- pp. Info en aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

11 oktober
Muziek beluisterd en toegelicht door Matthieu ter Horst. Aanvang 19.30 uur in Ons Gebouw te Winschoten.

22 oktober
Dansen met en rondom verhalen van Toon Tellegen, met Lilian Schrijvers en Ulrike Neumann
Gebouw Irene, Venne 152, 9671 EX Winschoten, zondag 22 oktober 2023 van 14.00 uur tot 17.00 uur
Graag opgeven tot 15 oktober 2023 bij lschrijvers@hetnet.nl of ulrike_neumann@hotmail.com