Liturgie voor de viering op de 4e zondag van de zomer, 16 juli 2023 om 09.30 uur vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link of beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voorganger Pastor Tineke Huizing
Lector Anke Bos
Taakdrager van dienst Corrie Troost
Diaconale taakdrager Herma Ufkes
Organist Wim Westerman
Beeld & geluid Robert Jalink
Koster Willem van der Laan

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Aanvangslied: 276: 1, 2

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 287:1,2

Inleiding op de dienst

Gebed om de nood van de wereld, met Kyriëlied

Glorialied: 118:1,6

Gebed om de Geest
V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren.

Eerste lezing: Jesaja 55:6-13

Zingen: Lied 313:1,2,5

Evangelielezing: Mattheus 13:1-9 en 18-23

Zingen: lied 764:1,2,4,6

Overdenking

Orgelspel

 Zingen: Lied  625

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie

Zingen: Lied 418:1,2,3

Zegen

Orgelspel

———————-

De kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst.

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

Komende streek/zomerdiensten

Op zondag 23 juli
is er een viering in de PKN-kerk, Goldhoorn 8 te Oostwold, aanvang 9.30 uur.
Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff.

Op zondag 30 juli
 is er een viering in de Marktpleinkerk te Winschoten, aanvang 9.30 uur.
Voorganger Ds. Bert L. van der Woude.

Op zondag 6 augustus
is er een viering in De Ontmoeting te Scheemda, aanvang 9.30 uur.
Voorganger Ds. Richard Offringa.

Op zondag 13 augustus
is er een viering in De Dorpskerk te Midwolda, aanvang 9.30 uur.
Voorganger Pastor Tineke Huizing.

Op zondag 20 augustus
 is er een viering (HA) in de Marktpleinkerk te Winschoten, aanvang 9.30 uur.
Voorganger Ds. Bert L. van der Woude.

Op zondag 27 augustus
 is er een viering in De Ontmoeting te Scheemda, aanvang 9.30 uur.
Voorganger Ds. Bert L. van der Woude.

Mededelingen

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.