Taizédienst op zondag 12 februari 2023 om 19:00 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Interieur Marktpleinkerk 2021

Vanavond (zondag 12 februari) is er een Taizé-viering in de Marktpleinkerk,
aanvang 19.00 uur, m.m.v. de Cantorij o.l.v. Grebber Koster
en als voorganger is ds. Gert Wybe van der Werff.

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link en beluisteren via www.kerkomroep.nl.

——————————-

Komende dienst:

Op zondag 19 februari (7e zondag na epifanie) is er een viering
in de Marktpleinkerk, aanvang 9.30 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude.

Mededelingen

Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten
Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinnning & Cultuur

14 februari
Senioren gespreksgroep & lunch. Van 12.30 tot 15.00 uur in Ons Gebouw te Winschoten. Kosten € 5,- pp (voor de lunch). Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

14 februari
Wijkresto van 17.30 tot 19.30 uur in het gebouw van het Leger des Heils aan de Dr. D. Bosstraat te Winschoten. Kosten € 5,- pp. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.

15 februari
Stiltewandeling vanuit de Marktpleinkerk te Winschoten. Inloop vanaf 10.00 uur. Kleine viering om 10.30 uur gevolgd door wandeling en lunch. Info & aanmelding: Pastor Tineke Huizing. Kosten: vrijwillige bijdrage. Ook zonder aanmelding welkom om mee te doen.

15 februari
Filosoferen over actuele thema’s. Aanvang 19.30 uur! In Ons Gebouw te Winschoten. Info & aanmelding via ds. Bert L. van der Woude.