Dienst van samengaan vanuit ‘de Ontmoeting’ in Scheemda op zondag 29 januari om 9:30 uur

Naar verwachting zal in de loop van de maand januari de acte voor het samengaan van de vijf gemeenten tot één Protestantse Gemeente Oost-Groningen (PGOG – aan deze afkorting mag u vast wennen!) worden getekend. Daarmee wordt een integratieproces van vele jaren afgesloten en een nieuw begin gemaakt.

Op zondag 29 januari vieren we dit feit in de dienst in de Ontmoeting te Scheemda, aanvang 9.30 uur en gezamenlijk geleid door de vier pastores van onze gemeente. Dan nemen we afscheid van de leden van de streekkerkenraad en bevestigen we de leden van de nieuwe kerkenraad in het ambt. Via mededelingen in de zondagse liturgie en op de website houden we u op de hoogte over de verdere voorbereidingen voor deze dienst. Voorlopig hebben we in ieder geval bedacht dat we ons houden aan de lezingen die het rooster aanreikt, namelijk Matteüs 5: 1-12 (De zaligsprekingen), waar we ons als nieuwe regiogemeente graag door laten gezeggen en Sefanja 2: 3; 3: 9-13. Deze kleine profeet verkondigt een boodschap, die ongetwijfeld één van de inspiratiebronnen was voor Jezus en daarmee ook voor ons. In de geest van Jezus moeten we wel de vertaalslag maken van het volk Israël naar individuele gelovigen, die samen een gemeente willen vormen.

U kunt de dienst bekijken via deze link en beluisteren via www.kerkomroep.nl

De liturgie vindt u via deze link.