Oecumenische dienst voor de “Biddag voor de éénheid” op zondag 15 januari in de St. Vituskerk te Winschoten

Op zondag 15 januari is er een oecumenische dienst voor de “Biddag voor de éénheid” in de St. Vituskerk te Winschoten, aanvang 11.00 uur.
Voorgangers zijn ds. Bert L. van der Woude en pastoor Buter.
Organist is Bouko Tiggelaar
Met medewerking van het St. Vituskoor o.l.v. Georg Kuhn

We zijn deze zondag te gast bij onze katholieke zusters en broeders in de Sint Vitus kerk in de Langestraat. Samen met pastoor Albert Buter mag ik u in deze dienst voorgaan. Persoonlijk hoop ik dat de oecumene dit jaar weer een extra impuls krijgt.

Kerken hebben elkaar ter plaatse meer en meer nodig. Dat is de pragmatische kant, maar het is ook mooi om elkaar beter te leren kennen. Natuurlijk blijven er verschillen.

Wie bij het interview was dat ik had met de bisschop van Groningen-Leeuwarden, monseigneur Ron van den Hout heeft dat gemerkt. Officiële toenadering blijft lastig, maar op het grondvlak, dicht bij de mensen, moet het lukken en daarom verwacht ik er veel van.

Deze zondag laten we ons inspireren door de oproep van de profeet Jesaja “Doe goed zoek recht” (Hoofdstuk 1,17). Om het heel concreet te maken lezen we uit het Evangelie van Matteüs (Hoofdstuk 25) over de ‘werken van barmhartigheid’. Het zou mooi zijn als we ons daar weer opnieuw in gaan oefenen. Het zou bij de goede voornemens kunnen horen en daar varen onze medemensen wel bij.

Welkom in ieder geval bij deze bijzondere viering!
Ds. Bert L. van der Woude