Liturgie voor de viering op zondag 23 oktober om 9:30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link

U kunt deze viering rechtstreeks (en later) bekijken via deze link en beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Voorganger Ds. Jurjen Hilverda
Ouderling van dienst Sylvia Bakker
Diaken Geert Tuin
Lector Joost Valeton
Organist Wim Westerman
Koster/Beeld & geluid Heino Ruiter/Henk Kruizinga

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
AMEN                                         
(Allen gaan staan)

Groet

Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
AMEN

Bemoediging:
Onze hulp is in de Naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering    

 * Aanvangslied: 280:  ‘De vreugde voert ons naar dit huis’

Gebed om de nood van de wereld, met Kyriëlied

* Glorialied: 150a `Geprezen zij God`

Gebed om de Geest
De HEER zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Eerste lezing: Psalm 84

* Lied 894: ‘Wanneer ik zoek naar woorden’

Evangelielezing: Lucas 18, 9-14

* Lied 339b:    ‘U komt de lof toe’

Overdenking

Orgelmuziek

* Lied  388 : 1, 2, 3v. refr.allen, 4m. refr.allen, 5

‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen namens de diaconie

* Lied 834: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’

Zegen

Orgelspel

De kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst.

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

Komende diensten

Op zondag 30 oktober is er een viering in de Marktpleinkerk,
aanvang 9.30 uur. Voorganger ds. Bert L. van der Woude

——-

Mededelingen

Koffiemorgen 10.00 -12.00 uur) in de Marktpleinkerk Winschoten

Op woensdagmorgen bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

Bezinnning & Cultuur

23 oktober
Labyrinth lopen in de Marktpleinkerk Winschoten.
Aanvang 15.30 uur. Kosten € 10,- p.p.
Info en aanmelding: Maroesja Veken.

25 oktober
Wijkresto in Ons Gebouw te Winschoten van 17.30-19.30 uur.
Kosten € 5,-p.p. Info en aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.

26 oktober
Bijbelkring Oude Pekela. 14.30 – 16.00 uur in Het Anker te Oude Pekela. Info en aanmelding: ds. Simone van de Vrie

27 oktober
Wereldkeuken. Frankrijk, tijd 17.30 – 19.30 uur in Ons Gebouw. Kosten € 10,- p.p.
Info en aanmelding: Ellen Smid of ds. Bert L. van der Woude.

28 oktober
Bijbels koken in Ons Gebouw te Winschoten, aanvang 17.00 uur. Kosten € 17,50 p.p.
Info en aanmelding: Ellen Jalink of ds. Bert L. van der Woude.

Vrijwilligersavond op 4 november om 19.30 uur in Irene
 Na alle coronaperikelen van de afgelopen 2 jaar lijkt het ons goed een avond te organiseren voor alle vrijwilligers van onze gemeente.
U wordt van harte uitgenodigd op vrijdag 4 november,19.30 uur in Irene.
Wij zorgen voor de koffie en het gebak en natuurlijk ook voor een hapje en een drankje. Graag z.s.m. opgeven via mailadres: onsgebouwpgw@gmail.com
U kunt zich ook via de intakelijst in de Marktpleinkerk opgeven. Wij hopen u allen te zien op 4 november.