Vanuit de Pastorie Schönfeldsingel 9 26 september 2022

Lang niet iedereen binnen onze gemeente en regio is geabonneerd op de Groninger Kerkbode.
De berichten die ik daarvoor eens in de veertien dagen schrijf plaats ik in het vervolg ook op onze website.

Diensten komende zondagen

Zondag 2 oktober is er een viering in de Marktpleinkerk te Winschoten. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: Burgemeester Cora-Yfke Sikkema (preek van de leek)
Zondag 9 oktober is er een viering in de Marktpleinkerk te Winschoten. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude

Vanuit de pastorie Schönfeldsingel 9

Met de startzondag is het landelijk thema ‘Aan tafel’ gelanceerd en we hopen daar op vele manieren invulling aan te geven.
Dat dit thema ons als gemeente niet vreemd is zal niemand verbazen. Al jarenlang bieden we verschillende mogelijkheden aan om samen aan tafel te gaan. Van bijbels koken tot pannenkoekendag en van wereldkeuken tot wijkresto nodigen we mensen uit om samen te gaan eten. Persoonlijk heb ik al heel veel vreugde beleefd aan allerlei ontmoetingen die hieruit zijn voortgekomen.
Blijkbaar zijn onze activiteiten opgevallen bij de landelijk kerk, die in samenwerking met KRO/NCRV het programma ‘Petrus in land’ organiseert en dit seizoen de Protestantse Gemeente Winschoten heeft uitgekozen om ‘voorbeeldgemeente te zijn’. Samen met een tweetal andere plaatsen in het land mochten wij laten zien wat ‘aan tafel’ kan betekenen en ik moet zeggen dat het een prachtige uitzending is geworden. Dank aan alle medewerkers en mensen die bereid waren deze dag voor de camera te zeggen waar hen na aan het hart ligt. Ik ben werkelijk heel trots op en dankbaar voor de geloofsgemeenschap waarvan ik één van de voorgangers mag zijn. Heel bemoedigend!

In deze zelfde tijd is mijn vertaling van een boek van Eugen Drewermann verschenen.
‘Het geheim van Jezus van Nazaret’ is een mooie uitgave geworden. Er liggen exemplaren in de kerk, maar als u belangstelling hebt kunt u ook rechtstreeks bij mij een boek kopen.
Ik heb er nooit een geheim van gemaakt hoe belangrijk de persoon en het werk van Eugen Drewermann voor mij is en hoe hij mij heeft geleerd de bijbel uit te leggen en dat in mijn werk als predikant toe te passen. We hebben inmiddels goed contact met elkaar en ook dat stemt mij zeer dankbaar.
Door deze mooie ervaringen (die ik als Godsgeschenk beschouw) besef ik hoe bevoorrecht ik ben om het werk als predikant te mogen doen en hoe ik het – ook al komt er af en toe heel veel op mij af – vol kan houden.
Nogmaals dank aan u en jullie allen.

Hartelijke groeten, Ds. Bert L. van der Woude

Overleden

Afgelopen zondag waren er vier overlijdensberichten. Ik geef ze hier kort weer. In de volgende kerkbode kunt u de van iedere dierbare overledenen het ‘ter nagedachtenis lezen.

Op 10 september overleed Grietje Beertema-Heikens in de leeftijd van 95 jaar.
Zij kwam uit Scheemda en woonde aan het einde van haar leven nog korte tijd in het Vondelhuys. We wensen haar kinderen, klein en achterkleinkinderen veel sterkte toe

Op 14 september overleed Hendrik (Henk) van der Wal in de leeftijd van 74 jaar.
Enkele dagen daarna (op 17 september) overleed zijn geliefde echtgenote Hendrika Wobbina van der Wal-Wagenaar in de leeftijd van 85 jaar.
We hebben in een dienst van Woord en Gebed in de Vennekerk afscheid van hen genomen. Op deze plek spreek ik al de dankbaarheid uit voor hoe zij zich als echtpaar over de Vennekerk hebben ontfermd en dit bijzondere kerkgebouw hebben gered en geschikt gemaakt om er o, a. blijvend diensten te kunnen houden.
Wij wensen dochter Yvette, schoonzoon Oskar, kleinkinderen Thomas en Esmee en de gehele familie van der Wal veel sterkte toe.

Op 23 september overleed Gré Mellema-Joosten in de leeftijd van 93 jaar. Zij moest al geruime tijd het bed houden en haar krachten namen stukje bij beetje af. We denken aan haar als een toegewijd gemeentelid, die met haar belangstelling en positieve levenshouding liet zien hoe je op een mooie manier oud kunt worden.
We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe.

Jarigen van 80 jaar en ouder in de komende twee weken

2 oktober
Dhr. K. Dusseljee, 90 jaar, Vossenkamp 142, 9675 KM Winschoten

6 oktober
Mevr. P. Garst-Werkman, 99 jaar Piet Heinlaan 54, 9675 AX Winschoten

7 oktober
Mevr. M.E.L. Cazemier-Scholten, 92 jaarOude Rijksweg 84 G, 9679 AX Scheemda

8 oktober
Mevr. G. Staats-Schievink, 87 jaar Oosterstraat 9, 9671 GN Winschoten

14 oktober
Mevr. IJ. Douwes-v.d. Akker, 88 jaar Venne 74 D 12, 9671 ET Winschoten

15 oktober
Mevr. T. A. Wiersma-Pater, 83 jaar Hofstraat 63 C 53, 9671 KZ Winschoten

17 oktober
Dhr. J.J. Frans, 83 jaar St. Vitusholt 70, 9673 AK Winchoten

Mevr. J.W. Geertsema-Veldman, 81 jaar Elandhof 87, 9675 JE Winschoten

We wensen onze jarigen een fijne dag toe.

Gezamenlijk koffiedrinken op woensdagmorgen

Ook in de herfst is de Marktpleinkerk iedere woensdagmorgen open van 10.00 -12.00 uur. U bent van harte welkom om een kop koffie te drinken, de kerk te bekijken en een kaarsje aan te steken. Wel een verzoek. Omdat we zuinig moeten zijn met energie is het verstandig om u warm te kleden. Hopelijk zullen ook de koffie en de goede gesprekken aan de warmte bijdragen.

Petrus in het land en nu in Winschoten

Op 2 september werd op NPO 2 het programma Petrus in het land uitgezonden, waarbij de Protestantse gemeente als voorbeeld mocht fungeren. Het is een prachtige uitzending geworden, die u op verschillende manieren nog terug kunt kijken via TV of PC.

Bezinning & Cultuur
Nu het inspiratiefestival achter ons ligt is het programma van ‘Over de Brug’ van start gegaan. Alle activiteiten vindt u in het fraaie Over de Brug Magazine. Het is een breed aanbod geworden voor denkers en doeners.
Helaas zijn er wat de data van sommige activiteiten betreft fouten in het boekje geslopen, die bij de laatste redactie over het hoofd zijn gezien.
Houdt dus goed onze website (www.pg-winschoten.nl) in de gaten en het kerkjournaal en deze kerkbode voor de juiste informatie. U kunt ook altijd contact opnemen met degene die een bepaalde activiteit aanbiedt.

Hartelijke groeten,

Ds. Bert L. van der Woude

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.