Actueel

Uitnodiging Gemeenteavond 4 oktober 2022

Onderwerp: Fusie streekgemeente tot Protestantse Gemeente te Oost Groningen

U wordt dan geïnformeerd over de fusie per 1 januari 2023 van de vijf gemeenten tot de Protestantse Gemeente Oost-Groningen. De kerkenraden hebben vorig jaar al het voorgenomen besluit tot de fusie genomen. Het fusiebesluit en de formele stukken worden op 4 oktober toegelicht en er is gelegenheid om vragen te stellen en om uw mening kenbaar te maken. De gemeente wordt op deze manier gekend en gehoord en daarna kan de kerkenraad de fusiedocumenten formeel vaststellen.

Vanaf 28 september zijn de fusiestukken ook in te zien of op te vragen bij de scriba.

Over de organisatie en werkwijze van het kerkelijk werk in Winschoten, wordt u later dit jaar op een gemeentebijeenkomst geïnformeerd.

Indien u vervoer nodig hebt kunt u bellen met de scriba, telefoon 06-53640357.

Wanneer: Dinsdag 4 oktober
Waar: Ons Gebouw, Burg. Schönfeldplein
Tijdstip: 19.00 uur

Namens de kerkenraad, Jan M. Bulder, scriba.