Feestelijke onthulling van het schilderij ‘de Verloren Zoon’ van Ploegschilder Jannes de Vries op zaterdag 28 mei om 14.00 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Feestelijke onthulling van het schilderij ‘de verloren zoon’ van ploegschilder Jannes de Vries (1901-1986)

Zaterdagmiddag om 14.00 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Toegang is gratis. Aanmelding is wenselijk, maar ook wie spontaan komt is welkom.

Programma

13.30 uur Inloop met koffie en thee

14.00 uur Welkom gevolgd door orgelspel door Koos Akkerman
op het Witte-orgel van de kerk:

Fuga in G groot van J.S.Bach

14.15 uur Lezing met beelden over het religieuze werk van Jannes de Vries
door Davita E. van der Woude, MA

14.45 uur Orgelspel

Jesu, joy off man’s desiring. J.S. Bach bew. Simon Landsman

14.50 uur Onthulling van het schilderij met kleine toelichting over de herkomst en betekenis.

15.10 uur Orgelspel

Morning van Fred. W. Peace.

en afsluiting

15.10 uur Gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Het schilderij ‘de verloren zoon’ van Jannes de Vries is afkomstig uit de nalatenschap van
Mw. J.M. Haan (Warffum 1935 – Gouda 2021). In eerste instantie is daarvoor het Groninger Museum benaderd met de wens het schilderij voor publiek toegankelijk te maken.
Wetend van de bestaande collectie religieuze schilderijen van Jannes de Vries, heeft het
Groninger museum de gemeente Oldambt benaderd, die het schilderij ontvangen heeft en in bruikleen gegeven aan de Markpleinkerk. Wij zijn de familie van mw. Haan en het Groninger Museum hiervoor zeer erkentelijk.

Medewerkers aan deze middag

Davita E. van der Woude, MA is kunsthistorica. Voor de overzichtstentoonstelling van het werk van Jannes de Vries in het Veenkoloniaal museum te Veendam (2020) schreef zij een artikel over het religieuze werk van Jannes de Vries in de tentoonstellingscatalogus.
Samen met ds. Bert L. van der Woude werkt zij aan een boek over de 16 schilderijen van Jannes de Vries in de Marktpleinkerk.

Koos Akkerman is een van de vaste organisten van de Marktpleinkerk te Winschoten en stadsgids.

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.