Liturgie voor de viering op Paasmorgen 17 april om 9.30 uur in de Vennekerk te Winschoten

Viering op Paaszondag om 9.30 uur in de Vennekerk te Winschoten

U kunt deze viering rechtstreeks (of later) bekijken via www.vennekerk.nl/kerkdiensten

Wilt u meer over de lezingen of bestemming van de collecte  in deze viering weten, klik dan op ‘diensten’
of op deze link 

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Lector Anke Bos
Ouderling Henny Muller
Diaken Ineke Dusseljee
Leiding Kindernevendienst Janny Geertsema
Organist Bouko Tiggelaar

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)
A: AMEN.

Lied tijdens het aansteken van de kaarsen (Lied 1005)

Zoekend naar licht, hier in het duister,
Zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
Schijn in de donk’re nacht.

Refrein: Christus ons licht ,
Schijn door ons heen,
Schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in ons huis

Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst. Refrein

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is. Refrein

PAASGROET
V: De Heer is opgestaan!
A: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!

Muziek: Христос воскрес! – Christus is opgestaan! – Oekraïens Orthodox Gezang. Uitgevoerd door het koor : “Vydubychi” van het Vydybychi klooster van de Oekraïense Orthodoxe kerk van Kiev.

https://www.youtube.com/watch?v=sA7PLpNb7zg

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARD GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Zingen: Licht dat ons aanstoot in de morgen (Lied 601)

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Kyrie gebed met gezogen Kyrie

 

Glorialied: Lied 624

1 Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

2 Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja!

3 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer, halleluja!
Eng’len juub’len Hem ter eer, halleluja!

Project Kindernevendienst: Een slinger van verhalen

Projectlied:

7. Maria ziet wat God ons geeft:
een lach op ons gezicht.
Het graf is leeg, want Jezus leeft.
God maakt de wereld licht.
Refrein

 

 

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

Muziek: A prayer for Ukraine
Muziek geschreven door Mykola Lysenko en de tekst
door Oleksandr Konysky

https://www.youtube.com/watch?v=X1qJ5HAOu7M

Lezing uit de profeten: Jesaja 55 : 1-11

55 1Спраглі, ідіть до води, і ви, хто не має срібла, пішовши, купуйте і пийте без срібла і оплати за вино і жир. 2 Навіщо платите сріблом і вашою важкою працею за те, що не для насичення? Послухайте Мене і будете споживати блага, і ваша душа насититься добром. 3 Сприйміть вашими вухами і підіть Моїми шляхами. Послухайте Мене, і ваша душа житиме в добрі. І Я складу з вами вічний завіт, вірну праведність Давида. 4 Ось Я дав його як свідчення в народах, як володаря і того, хто наказує народам. 5 Народи, які тебе не знали, прикличуть тебе, і народи, які тебе не знають, прибіжать до тебе задля твого Бога, Святого Ізраїля, бо Він тебе прославив.
6 Шукайте Бога і, коли Його знайдете, закличте! А при Його наближенні до вас, 7 хай безбожний залишить свої дороги і беззаконна людина свої ради і нехай повернеться до Господа, і буде помилувана, бо Він щедро простить ваші гріхи.
8 Адже Мої ради не є такі, як ваші ради, і мої дороги не такі, як ваші дороги, — говорить Господь. 9 Але так, як небо віддалене від землі, настільки далека Моя дорога від ваших доріг і ваші задуми — від Мого задуму. 10 Адже як дощ чи сніг піде з неба і не повертається, аж доки не напоїть землю, і вона вродить, і зростить, і дасть насіння сівачеві та хліб на поживу, 11 саме таким буде і Моє слово, яке тільки вийде з Моїх уст, — воно не повернеться, аж доки не виконається те, що Я забажав, і дам успіх на твоїх дорогах і Моїм заповідям.

Muziek: ‘Et resurrexit’ (Deel van het Credo in de mis in B klein
Van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

 

https://www.youtube.com/watch?v=hxA05jxbMMU

Evangelielezing: Johannes 20 : 1-8

1Першого ж дня тижня Марія Магдалина прийшла вдосвіта, як ще було темно, до гробниці й побачила, що камінь від гробниці відвалений. 2 Тож вона побігла й прибула до Симона-Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці й невідомо, де Його поклали! 3 Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці. 4 Бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра й прибув першим до гробниці. 5 Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не ввійшов. 6 Тут прибув слідом за ним і Симон-Петро; він увійшов до гробниці й побачив, що лежить полотно 7 та хустка, яка була на Його голові; вона лежала не з полотном, але згорнена окремо, в іншому місці. 8 Тоді ж увійшов й інший учень, який прибіг першим до гробниці, — і побачив, і повірив. 9 Оскільки вони ще не знали Писання, що Він мав воскреснути з мертвих. 10 Отже, учні повернулися знову до себе.

Zingen: Lied 642 : 1, 2, 3, 4 en 7

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan.

2 Ik zeg het allen, en de mond van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond de nieuwe morgen gloort.

3 Nu schijnt ons deze wereld pas der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was ontvangen we uit zijn hand.

4 Tenonder ging de sterke dood, tenonder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood zijn toekomst tegemoet.

7 Nu is op aard geen goede daadmeer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad, dat heerlijk op zal gaan.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 974 : 1 (a) , 2 (v), 3 (m) en 4 (a)

1 (a) Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

2 (v) Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

3 (m) Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.

4 (a) Zeg toch het goede aan,
ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw
nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet
zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft
eenzaamheid afgedaan.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed,

Onze Vader (gezongen in het Oekraïens)

https://www.youtube.com/watch?v=5bKEXa5i9_o

Slotlied: Lied 634

1 U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2 Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen

Orgelspel

 

Gezegende Paasdagen!

 

Komende diensten
Op zondag, 24 april, is er een viering
in de Marktpleinkerk, aanvang 11.00 uur
Voorganger: ds. Gert Wybe van der Werff

Mededelingen

Koffiemorgens/middagen in de Marktpleinkerk Winschoten
Op zondagmiddag (van 15.00 – 17.00 uur) en woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur)
bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken. Op de eerste Paasdag vervalt de koffiemiddag.

Bezinning & Cultuur

20 april:
Stiltewandeling in de Dorpskerk Meeden, inloop vanaf 9:30 uur.
Info & aanmelding pastor Tineke Huizing 0598-618674 of Geesje Koers 0597-551800, maar ook welkom zonder aanmelding vooraf.

21 april:
Wereldkeuken 17:30- 19:30uur Ons Gebouw. Winschoten, opgave: Ellen Smid 0597-416106
of ds. Bert van der Woude 0597-422112, kosten € 10.- p.p.

22 april
Meditatief dansen o.l.v. Ulrike Neumann om 10.00 uur in de verbinding te Midwolda. Kosten: € 10,- pp.

26 april
Wijkresto in Ons Gebouw van 17.30 uur – 19.30 uur.
Kosten: € 5,- pp. Aanmelding: Ds. Bert L. van der Woude

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.