Liturgie bij de dankdienst voor het leven van Geert Zwik. Donderdag 20 januari 2022 om 10.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Liturgie bij de dankdienst voor het Leven van Geert Zwik

U kunt deze dienst volgen via de livestream: http://www.gestreamd.nl/uitvaart
Het wachtwoord is: dhrzwik

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Janny van Lang
Organist Koos Akkerman
Zang en piano Eppe Bodde (tenor) en Martijn Jager (pianist)

Woord van welkom

Stil Gebed

Bemoediging en Groet

Aansteken van de tafelkaarsen door Max en Raphaël

Lied: Franz Schubert, Der Lindenbaum
Uit Winterreise, opus 89, nr. 5) door Eppe Bodde

Am Brunnen vor dem Tore
Da steht ein Lindenbaum
Ich träumt’ in seinem Schatten
So manchen süßen TraumIch schnitt in seine Rinde
So manches liebe Wort
Es zog in Freud und Leide
Zu ihm mich immer fort.Ich musst’ auch heute wandern
Vorbei in tiefer Nacht
Da hab ich noch im Dunkel
Die Augen zugemacht

Und seine Zweige rauschten
Als riefen sie mir zu:
Komm her zu mir, Geselle
Hier find’st du deine Ruh

Die kalten Winde bliesen
Mir grad ins Angesicht
Der Hut flog mir vom Kopfe
Ich wendete mich nicht

Nun bin ich manche Stunde
Entfernt von jenem Ort
Und immer hör ich’s rauschen
Du fändest Ruhe dort
Du fändest Ruhe dort

 

Aan de bron voor de pport
Daar staat een lindenboom
Ik droomde in zijn schaduw
Zo menig zoet droomIk sneed in zijn bast
Zo menig lief woord
in vreugde en leed
Trok hij mij altijd naar zich toeOok vandaag moet ik zwerven
Voorbij in diepe nacht
Toen heb ik nog in ’t donker
mijn ogen toegesloten

En zijn twijgen ruisten
Als riepen zij mij toe
Kom hier bij mij, vriend
Hier zul je rust vinden

De koude winden blizen
Mij recht in het gezicht
De hoed vloog mij van ’t hoofd
Ik keerde mij niet om.

Nu ben ik in menig uur
Ver weg van gene plaats
En altijd hor ik ’t ruisen
Je zult rust vinden daar
Je zult rust vinden daar

 

 

Gebed

Woorden van herinnering door Henk, Peter en Anne Mieke

Muziek: ‘Tears in Heaven’ (Eric Clapton)

Would you know my name        Zou je m’n naam nog weten
If I saw you in heaven?               Als ik je in de hemel zag?
Would it be the same                  Zou het nog hetzelfde zijn
If I saw you in heaven?               Als ik je in de hemel zag?

I must be strong                           Ik moet sterk zijn
And carry on                                 En doorgaan
‘Cause I know I don’t belong.     Want ik weet dat ik er niet hoor
Here in heaven                             Hier in de hemel

Would you hold my hand            Zou je m’n hand vasthouden
If I saw you in heaven?                Als ik je in de hemel zag?
Would you help me stand           Zou je me helpen op te staan
If I saw you in heaven?                Als ik je in de hemel zag?

I’ll find my way                             Ik zal mijn weg vinden
Through night and day                Door nacht en dag
‘Cause I know I just can’t stay     Want ik weet dat ik gewoon niet kan blijven
Here in heaven                              Hier in de hemel

Time can bring you down           De Tijd kan je ten val brengen
Time can bend your knees          De Tijd kan je knieën buigen
Time can break your heart          De Tijd kan je hart breken
Have you begging please,            Je laten smeken alsjeblieft,
begging please                               smeken alsjeblieft

Beyond the door                            Achter de deur
There’s peace I’m sure                 Is er vrede, daarvan ben ik zeker
And I know there’ll be no more  En ik weet dat ze er niet meer zullen zijn
Tears in heaven                            Tranen in de hemel

Would you know my name        Zou je m’n naam weten
If I saw you in heaven?               Als ik je in de hemel zag?
Would you be the same.             Zou jij nog dezelfde zijn
If I saw you in heaven?               Als ik je in de hemel zag?

I must be strong                           Ik moet sterk zijn
And carry on                                 En doorgaan
‘Cause I know I don’t belong      Want ik weet dat ik er niet hoor
Here in heaven                             Hier In de hemel

‘Cause I know I don’t belong      Want ik weet dat ik er niet hoor
Here in heaven                             Hier In de hemel

Schriftlezing: Johannes 20 : 1-10

1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam
Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald.
2 Ze liep snel weg, naar Simon Petrus
en de andere leerling, van wie Jezus veel hield,
en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald
en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’
3 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf.
4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit,
sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf.
5 Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen.
6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in.
Ook hij zag de linnen doeken, hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had
niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek.
8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in.
Hij zag het en geloofde.
9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan.
10 De leerlingen gingen terug naar huis.

Muziek van Robert Schumann door Eppe Bodde en Martijn Jager 

I Widmung (uit Myrthen, opus 25)

Du meine Seele, du mein Herz,                      Jij mijn ziel, jij mijn hart
Du meine Wonn’, O du mein Schmerz,         jij mijn vreugde, jij mijn smart
Du meine Welt, in der ich lebe,                      jij mijn aarde waarop ik leef
Mein Himmel du, darein ich schwebe,         Mijn hemel jij, waarnaar ik zweef
O du mein Grab, in das hinab                         O jij mijn graf, waarin ik omlaag
Ich ewig meinen Kummer gab.                       mijn zorg voor eeuwig borg.

Du bist die Ruh, du bist der Frieden,             Jij bent de rust, jij bent de vrede
Du bist vom Himmel mir beschieden.           Jij bent uit de hemel mij gegeven
Daß du mich liebst, macht mich mir wert,    Jouw liefde maakt mij voor mij van waarde
Dein Blick hat mich vor mir verklärt,             Jouw blik tilt mij voor mij boven de aarde
Du hebst mich liebend über mich,                  Jij verheft mij liefhebbend boven mijzelf
Mein guter Geist, mein beßres Ich!                Mijn goede geest, mijn betere ik!

Du meine Seele, du mein Herz,                      Jij mijn ziel, jij mijn hart
Du meine Wonn’, O du mein Schmerz,        Jij mijn vreugde, jij mijn smart
Du meine Welt, in der ich lebe,                     Jij mijn wereld, waarin ik leef
Mein Himmel du, darein ich schwebe,        Mijn hemel jij, waarnaar ik zweef
Mein guter Geist, mein beßres Ich!              Mijn goede geest, mijn betere ik!

II Im wunderschönen Monat Mai (uit de cyclus Dichterliebe, opus 48, nr. 1)

Im wunderschönen Monat Mai,                    In de wonderschone maand van mei
Als alle Knospen sprangen,                            Toen alle knoppen opensprongen
Da ist in meinem Herzen                                Toen is in mijn hart
Die Liebe aufgegangen.                                   De liefde opgekomen.
Im wunderschönen Monat Mai,                    In de wonderschone maand van mei
Als alle Vögel sangen,                                      Toen alle vogels zongen
Da hab ich ihm gestanden                              Toen heb ik hem bekend
Mein Sehnen und Verlangen.                        Mijn hartstocht en verlangen.

Overdenking

Orgelmuziek:

Stromen van zegen (lied JdH 57 en improvisatie)

Er komen stromen van zegen.
Dat heeft Gods woord ons beloofd;
Stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.

Refrein: Stomen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.

Er komen stromen van zegen,
Heerlijk verkwikkend zal ’t zijn:
op de valleien en bergen
zal er nieuwe leven dan zijn. Refrein

Er komen stromen van zegen
Zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z’ons voortdurend, o Heer! Refrein

Dankzegging en voorbeden door ds. Jurjen Hilverda

Lied van Franz Schubert door Eppe Bodde en Martijn Jager 

Der Wegweiser (uit Winterreise, Opus 89, nr.20)

Was vermeid’ ich denn die Wege,         Wat mijd ik toch die wegen
Wo die ander’n Wand’rer geh’n,            Waar andere wandelaars gaan,
Suche mir versteckte Stege,                    Zoek voor mij verborgen stegen
Durch verschneite Felsenhöh’n ?          Door besneeuwde rotshoogten?

Habe ja doch nichts begangen,              Ik heb toch niets misdaan
Daß ich Menschen sollte scheu’n, –       Waardoor ik de mensen zou schuwen
Welch ein törichtes Verlangen               Welk dwaas verlangen
Treibt mich in die Wüstenei’n ?             Drijft mij naar de woestenij?

Weiser stehen auf den Straßen,             Wijzers staan er op de straten
Weisen auf die Städte zu.                        Wijzers die wijzen naar de steden.
Und ich wandre sonder Maßen              En ik zwerf steeds buiten mate
Ohne Ruh’ und suche Ruh’.                     Zonder rust en zoek juist rust.

Einen Weiser seh’ ich stehen                  Eén zo’n wijzer zie ik staan
Unverrückt vor meinem Blick;               onbewogen voor mijn blik
Eine Straße muß ich gehen,                    Één weg zal ik moeten gaan
Die noch keiner ging zurück.                  Daar kwam niemand van terug.

Zegen
Tijdens het uitdragen klinkt het lied
Con te partirò van Andrea Bocelli

Quando sono solo                                    Wanneer ik alleen ben
sogno all’orizzonte                                   droom ik naar de horizon
e mancan le parole.                                  en ontbreken de woorden.
Si, lo so che non c’è luce                         Ja ik weet dat er geen licht is
in una stanza quando manca                 il sole in een kamer, als de zon ontbreekt.
se non ci sei tu con me, con me.            als jij er niet bent, bij mij, bij mij…

Su le finestre                                              Laat, door het raam,
mostra a tutti il mio cuore                      aan iedereen mijn hart zien
che hai acceso.                                          Waarin jij bent binnengekomen
Chiudi dentro me                                      Sluit binnen in mij
la luce che                                                   het licht op
hai incontrato per strada.                       dat je op straat bent tegengekomen.

Con te partirò.                                          Met jou zal ik weggaan…
Paesi che non ho mai                               Landen die ik nooit
veduto e vissuto, con te                           heb gezien en beleefd met jou,
adesso, si, li vivrò.                                    ja, nu zal ik ze beleven.
Con te partirò                                           Met jou zal ik weggaan…
su navi per mari                                       Op schepen, over zeeën
che io, lo so,                                               waarvan ik weet
no, no, non esistono più.                        dat ze niet meer bestaan.
Con te, io li vivrò.                                    Met jou zal ik ze beleven…

Quando sei lontana                                 Wanneer je ver weg bent
sogno all’orizzonte                                   droom ik naar de horizon
e mancan le parole.                                 en ontbreken de woorden.
E io, si, lo so                                              En ja, ik weet het,
che sei con me, con me.                          dat je bij me bent, bij mij
Tu, mia luna, tu sei qui con me.           Jij, mijn maan, jij bent hier bij mij
Mio sole, tu sei qui con me,                   Mijn zon, jij bent hier bij mij,
con me, con me, con me.                        bij mij, bij mij, bij mij …

Con te partirò.                                          Met jou zal ik weggaan…
Paesi che non ho mai                              Landen die ik nooit
veduto e vissuto, con te                          heb gezien en beleefd met jou,
adesso, si, li vivrò.                                   ja, nu zal ik ze beleven.
Con te partirò                                          Met jou zal ik weggaan…
su navi per mari                                      Op schepen, over zeeën
che io, lo so,                                              waarvan ik weet
no, no, non esistono più.                        dat ze niet meer bestaan.
Con te, io li rivivrò.                                  Met jou zal ik ze beleven…

Con te partirò                                           Met jou zal ik weggaan…
su navi per mari                                       Op schepen, over zeeën
che io, lo so,                                               waarvan ik weet
no, no, non esistono più.                        dat ze niet meer bestaan.
Con te, io li rivivrò.                                  Met jou zal ik ze beleven…
Con te partirò,                                          Met jou zal ik weggaan…
io, con te.                                                   Ik met jou!

Bij het graf: Enkele woorden ten afscheid gevolgd door het gebed van

Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.
Amen.

-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-

Samen bidden we tot slot het Onze Vader

Onze Vader Die in de Hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.