Reformatiedag op zondag 31 oktober vanuit de Ontmoeting in Scheemda

Zondag 31 oktober is het reformatiedag. Het is dan 504 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceerde.

Die publicatie zette de Reformatie in gang, het proces van kerkhervorming dat uiteindelijke ertoe leidde dat onze Protestantse kerk ontstond.

We gedenken deze dag in een gezamenlijke dienst van onze streekgemeente in de Ontmoeting te Scheemda.

Thema van deze dienst is ‘Goede Genade”. Maarten Luther was de theoloog van de genade.

Hij benadrukte dat we de genade van God niet kunt verdienen maar dat we die “om niet” geschonken krijgen.

In deze dienst ontvangen twee kinderen uit de gemeente van Scheemda de heilige doop.

De dienst staat onder leiding van dominee Ariaan Baan.