Orde van dienst 2 mei 2021 Oostwold

Voorganger Pastor T. Huizing
Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21869

Mededelingen kerkenraad

 

Aanvangslied

274 :1,2,3

 

Bemoediging en groet

 

Zingen

287:1,5

 

Gebed om ontferming

 

Glorialied

98:1,2

 

Inleiding

 

Gebed van de zondag

 

Eerste lezing: Deuteronomium 4: 32-40

In Deuteronomium spreekt Mozes het volk toe en herinnert hen eraan hoe bijzonder het is dat God juist dit onaanzienlijke volk te midden van machtige volken gekozen heeft om zijn weg met de mensheid naar bevrijding en leven in vrede te gaan.

 

Lied 838:1,2,4

 

Evangelielezing: Johannes 15:1-8

leven vanuit de Bron. Blijf in mij dan blijf ik in u.

 

Lied 970:1,2,3

 

Overweging

 

Lied you tube’ everyday life van Coldplay   https://www.youtube.com/hashtag/sunrise

Every day life       (vertaling)

Wat in hemelsnaam gaan we doen?
Kijk naar wat iedereen doormaakt
Wat voor wereld wil jij hebben?
Ben ik de toekomst of het verleden?

Want iedereen lijdt pijn
Iedereen huilt
Iedereen vertelt elkaar allerlei leugens
Iedereen valt
Iedereen droomt en twijfelt
We moeten blijven dansen als de lichten uitgaan

Hoe ga ik jou in vredesnaam zien
Als mijn broer? Niet mijn vijand

Want iedereen lijdt pijn
Iedereen huilt
Iedereen ziet de kleur in elkaars ogen
Iedereen heeft lief
Bij Iedereen wordt het hart uitgerukt
We moeten blijven dansen als de lichten uitgaan
We zullen blijven dansen als de lichten uitgaan
Hou je vast voor het leven van alledag
Hou je vast voor het leven van alledag

Bij het eerste licht
Gooi ik mijn armen wijd open
Halleluja Halleluja Halleluja
Halleluja Halleluja Halleluja

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Bron van liefde, die ons nabij is in vreugde en verdriet.
Ik geloof  dat wij geroepen zijn mee te werken aan een toekomst, die voor ieder mens menswaardig is.
Ik geloof dat ik in mijn leven geroepen ben om zorgvuldig om te gaan met de aarde, zodat ook na mij nog mensen hier kunnen wonen en leven.

Ik geloof in die mens die mij en anderen nog steeds bemoedigt .
Ik geloof in deze mens Jezus, die we kennen als Zoon van mensen en Zoon van God
en die de ereplaats gaf aan mensen die over het hoofd worden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest nog onder ons werkt,
als wij elkaar dienen, als wij elkaar levenskansen geven, als wij elkaar opbouwen.
Ik geloof dat Zijn Geest ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien en zo mensen met en voor elkaar te worden.

Ik geloof dat ons leven, zwaar en verdrietig als het soms kan zijn,
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat we eens zullen leven bij de Bron van Liefde,
die nu nog Verborgen Aanwezig is.

Lied 992

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en onze Vader

 

Slotlied   Lied 976:1,2,3

 

Zegen

 

Komende diensten:
9 mei 2021

9.30 uur Vennekerk. Ds. I. de Boer
9.30 uur Scheemda. Ds. Offringa