Kruiswoordpuzzel nr. 24

 

Oplossing kruiswoordpuzzel nr. 23

Horizontaal

1. Hoop
3. Klaproos
9. Taalarm
10. Extra
11. Ogend
12. Cabaret
13. Dolmen
15. Adonai
17. Lampion
18. Raken
20. Vleug
21. Exegeet
22. Nadenken
23. Aren

Verticaal

1 Het goede leven
2. Ovale
4. Lamech
5. Pretbederver
6. Opteren
7. Startdiensten
8. Aardbevingen
14. Lamheid
16. Engere
19. Kleur

Puzzel nr. 24

 

Horizontaal

1. De hoofdpersoon in het gelijknamige Bijbelboek, die de leeuwenkuil overleeft (6)
4. Bij de wonderbare spijziging waren er aan het begin niet meer dan vijf … en twee vissen (6)
7. Bezittelijk voornaamwoord afgeleid van ‘Gij’ (4)
8. Opdragen, bevelen. Met ‘af’ ervoor gaat er iets niet door (8)
10. Wat bittere groente die met een andere naam naar de hoofdstad van België verwijst (6)
12. Wat draagt de overheid volgens Paulus (en Luther) niet tevergeefs? (6)
14. Naam van acht Engelse koningen (6)
17. Tropische vrucht waarvan ma Flodder zei: Dat is altijd feestelijk! (6)
19. Waaruit bestond naast water het zelfgekozen menu van Daniël en zijn vrienden aan het hof van koning Nebukadnezar II? (8)
21. Aanzien, waardering, faam. Soms (kritisch) in combinatie met het woordje ‘ijdele’ (4)
22. Eén van de drie vrienden van Daniël, samen met Hananja en 18 verticaal (6)
23. Oogvocht, meestal bij verdriet en soms bij vreugde (6)

Verticaal

1 Latijnse naam voor God. Met ‘ex machina’ er achter een godsopvatting waar Bonhoeffer kritiek
op uitte (4)
2. Het volk dat in ballingschap naar Babel werd weggevoerd (6)
3. Aspenaz was de man die Daniël onderwees of … (6)
4. Pierre …, Franse componist en dirigent (1925-2016). Had grote invloed op de moderne klassieke muziek (6)
5. Havenstad in de Oekraïne, gelegen aan de Zwarte zee (6)
6. Is wijsheid hetzelfde als een antwoord op ieder probleem of … ? (4,5)
9. Als je iets ongebreideld z’n gang laat gaan dreigt het gevaar van … (9)
11. Boek van Corien Oranje, Cees Dekker en Gijsbert van de Brink. Roman over de geschiedenis van de Kosmos. (3)
13. Daniël dronk het niet aan de tafel van de koning. Jezus dronk het graag met zijn vrienden en beschouwde het als een geschenk van God (3)
15. Iets om afspraken in te schrijven. Letterlijk: dat wat gedaan moet worden (6)
16. Klein onderdeel van een geheel (6)
17. Eerste stap, aanleiding of initiatief. Met ‘staal’ erachter kun je er een mes mee scherpen (6)
18. Vriend van Daniël naast Hananja en 22 horizontaal (6)
19. Moge het zo zijn (4)

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.