Liturgie voor de regiodienst (viering met kinderen) vanuit de Ontmoeting in Scheemda op zondag 21 juni 2020

 

 

Welkom

Votum en groet

Voorganger: God helpt kinderen en grote mensen.
Gemeente: Want hij heeft ook de hemel en de aarde gemaakt.

Voorganger: Hij is voor altijd en altijd trouw.
Gemeente: Hij zal ons nooit vergeten.

Voorganger: God zegent ons, met zijn, genade, zijn liefde en zijn vrede.
Gemeente: Amen.

Vredegroet

Kaarsjes aansteken

Gebed om ontferming

Luisterlied

Circustent Opwekking voor kinderen

Filmpjes

Graag eerst die van Finn waarop Janine hem een hand geeftDan het filmpje waarin Finn zelf aan het woord heeft

Dan het filmpje waar Janine Thijs een hand geeft

Dan het filmpje waar Thijs zelf aan het woord komt

Gesprek

Een nieuw begin

Bijbellezing:   Genesis 9

God doet de mensen een belofte
Verder zei God tegen Noach en zijn zonen: ‘Nu ga ik een belofte doen aan jullie en aan de mensen die na jullie leven. Ik doe die belofte ook aan alle dieren op aarde, aan de wilde en de tamme dieren, aan de vogels en aan alle dieren die uit de bootgekomen zijn. Ik beloof dat ik de mensen en de dieren nooit meer zal doden door een grote overstroming. Er zal nooit meer een overstroming komen die de hele aarde verwoest.’

God geeft een teken van zijn belofte
God zei verder: ‘Ik geef jullie voor altijdeen teken van mijn belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. Dat is het teken van mijn belofte aan jullie en aan alles wat op aarde leeft. Steeds als ik veel wolken over de aarde stuur, zal er een regenboog tevoorschijn komen. Dan zal ik denken aan mijn belofte aan jullie en aan alles wat leeft. Nooit meer zal het water iedereen doden en alles verwoesten. Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die boog zien. Dan denk ik aan mijn belofte. Die belofte geldt voor altijd.’

Openbaring 21
Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen, en ook de zee was er niet meer. Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden komen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad kwam bij God vandaan. Ze leek op een bruid die zich mooi
gemaakt heeft voor haar bruidegom. Uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem, die zei: ‘Nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal hij bij de mensen wonen. De mensen zullen zijn volk zijn, en hij zal hun God zijn. Hij zal al hun tranen drogen. Niemand zal meer sterven, en er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van vroeger is verdwenen.’ God, die op zijn troon zat, zei: ‘Ik maak alles nieuw.’

Gesprek

Verhaal

Voorbeden

Gedicht

Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij blijft bij jou
Wanneer het leven tegenvalt
Mensen doen je zeer
Bedenk: op wie de regen valt
Groeit naar de Heer
Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij blijft bij jou

Zegen

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.