Liturgie 19 april 2020

Liturgie voor de 2e zondag van Pasen, Quasi Modo Geniti

Zondag 19 april 2020 om 9.00 uur in de Ontmoeting te Scheemda

KleurWit
Voorganger:Ds. Richard Offringa
Organist:Henk Cannegieter
Odl:Bernard Aukes
Camera:Ben Bruinsma

Inleidend orgelspel

De klok luidt… wij worden stil.

Als teken van verbondenheid kunt u met de paaskaars in de kerk thuis ook een kaarsje aansteken.

Mededelingen door ouderling van dienst.

Intochtslied 287: 1, 5

Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: God is goed.

Welkom

Bemoediging en gebed van toenadering

V:Onze hulp is in de naam van de Vader,
die Hemel en aarde gemaakt heeft.
A:Die ons leven geeft
V:Die ons op doet staan
A:En die nooit ophoudt te werken
aan de tuin van de wereld
V:Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Zijn Zoon Jezus Christus in de
gemeenschap met de Heilige Geest.
V:O, Christus vol van liefde
U mens van hoofd tot voeten,
bij dag en bij nacht
weet ik van uw liefde.
Als ik ga liggen, als ik opsta,
in leven en in sterven
bent u mijn heelheid, mijn vrede.
Bij dag en bij nacht
weet ik van uw vergeving;
zo ruim en rijk en loyaal
laat U mij leven
A:Bij dag en bij nacht wil ik leven,
vol van liefde voor U
AMEN


Wij luisteren naar J.S Bach Cantate Halt im Gedächtnis Jesum Christ BWV 67 dl.1

Halt im Gedächtnis Jesum Christ, der auferstanden ist von den Toten.
Houd Jezus Christus in gedachten, die uit de dood is opgewekt.

Gebed

1e Schriftlezing: Ex. 15:22-16:9

Lied: Psalm 105: 15,16

God laafde hen in dorre streken,
deed water uit de rotsen breken,
’t werd een rivier en stroomde voort,
want Hij gedacht zijn heilig woord,
de trouw die Hij had toegezegd
aan vader Abraham, zijn knecht

2e Schriftlezing: Joh. 20:19-31

Lied: 620: 1, 6, 7, 8

Aan de discipelen bijeen
was ’t Christus zelve die verscheen
en vrede wenste als voorheen.
Halleluja.

‘t Bericht werd Thomas ook gedaan.
Hij hoorde het vol twijfel aan
dat Jezus zou zijn opgestaan.
Halleluja.

– Zie Thomas, mijn doorboorde zij,
mijn handen, voeten allebei,
en twijfel niet, geloof in Mij.
Halleluja.

Verkondiging

Orgelspel

Dank- en voorbeden met het Onze Vader

Slotlied: Tegen het donker in 81 (mel. 90a)

Laat ons in U geloven, 
o, God, met hoofd en hart. 
Hoe dikwijls ook de twijfel 
hen allebei verwart.

Laat ons in U geloven, 
opmerkzaam op uw Woord.
Waarin Gij zelf wilt spreken 
tot ieder die het hoort.

Laat ons in U geloven 
tegen de feiten in. 
Met open handen leven
van de verwondering.