Hans Holbein Pagina uit vroege druk van ‘Lof der zotheid’