Even voorstellen… Ruth Drewel

Mijn naam is Ruth Drewel en ik zit namens PG De Dollert (Reiderland-Nieuwolda-Oostwold) in de streekkerkenraad.

Ik ben geboren in Oostwold, opgegroeid in Nieuwolda (in de Oostwolderpolder), heb jaren in Winschoten gewoond en op het moment dat u/jij dit leest ben ik net verhuisd naar Midwolda. Ik werk momenteel als zzp’er als tekstschrijver, maar ik ben opgeleid als religiewetenschapper. Tijdens deze studie bestudeer je diverse grote en kleine religies vanuit verschillende perspectieven (filosofie, antropologie, pedagogiek, geschiedenis en psychologie bieden allemaal invalshoeken om religie te bestuderen). Het ontdekken van de overeenkomsten en verschillen tussen religies wereldwijd vind ik erg interessant.

Ik ben diaken in onze eigen kerkenraad en in de streekkerkenraad. Ook ben ik voorzitter van de streekdiaconie. Naast deze bestuurlijke taken houd ik mij graag bezig met praktische zaken binnen de kerk. Zo ben ik voorzitter van onze rommelmarkt- en boekenmarktcommissie en zit ik in de commissie De Dollert in Actie (voortgekomen uit de ZWO). Je samen inzetten voor een goed doel, of dit nu onderhoud van het eigen kerkgebouw is of een organisatie in binnen- of buitenland, schept een band. Het geeft bovendien gelegenheid om eens met iemand in gesprek te gaan die je anders niet zomaar spreekt. Je bent zo op verschillende manieren bezig met omzien naar elkaar.

Ook vind ik het belangrijk dat wij als kerk meer naar buiten treden. Aan de ene kant om te laten zien wat voor prachtig religieus erfgoed we in Oost-Groningen hebben en daarom verzorg ik ook de PR voor het Kerkenpad Oost-Groningen. Aan de andere kant om mensen een beter beeld te geven van de kerk. Vaak komen kerken alleen in het nieuws als er iets negatiefs gebeurt, denk aan de misbruikschandalen binnen de katholieke kerk en de Nashville verklaring. En als er boeken geschreven worden waarin de kerk een rol speelt, dan is dit vaak ook niet op een positieve manier. Dat is erg jammer, ik merk dat veel mensen toch zoekend zijn op het gebied van religie en zingeving, maar door een negatief beeld van de kerk niet de stap hiernaartoe zullen zetten. Dit beeld veranderen is niet altijd gemakkelijk, maar als we onszelf niet naar buiten presenteren en communiceren zal het zeker niet veranderen. Daarom beheer ik voor PG De Dollert onze Facebook-pagina en hoop daarmee niet alleen kerkleden aan te spreken, maar ook mensen van buiten onze kerk te laten zien waar wij voor staan.

Tot slot ben ik het afgelopen half jaar lid geweest van de beroepingscommissie. Een erg interessante ervaring! In mijn vrije tijd speel ik graag dwarsfluit, ik ben lid van het barokensemble van Kunstencentrum De Klinker en af en toe werk ik ook mee aan kerkdiensten.

Ruth Drewel