Beroepingswerk streekgemeente

De streekkerkenraad nodigt alle gemeenteleden van de streekgemeente Oost-Groningen van harte uit voor een gemeenteavond op dinsdag 21 januari om 19.30 uur in Ons Gebouw aan de Goldhoorn 6 in Oostwold.

Op die avond brengt de beroepingscommissie verslag uit en doet de streekkerkenraad samen met de kerkenraden van De Dollert, Winschoten en Midwolda een unanieme voordracht voor een nieuwe predikant in de streekgemeente. Er is gelegenheid om kennis te maken met de predikant en daarna is er de verkiezing door alle aanwezige stemgerechtigde leden van de streekgemeente.

Het is een bijzondere avond voor de streekgemeente en we hopen dat veel gemeenteleden op deze avond aanwezig zijn in Oostwold.