Liturgie 15 december 2019

Liturgie voor de 3e zondag van advent, Gaudete

Zondag 15 december 2019 is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk in Winschoten

Voorganger: pastor Tineke Huizing
Ouderling van dienst: Henny Muller
Lector: Koos Akkerman
Organist: Wim Westerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer A: Amen.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (psalm) 85

Aansteken van de derde Adventskaars
Zondag Gaudete verblijdt u in de Heer ten allen tijde.
In toenemend wachten gaan wij onze wegen met tanende krachten.
O kom ons toch tegen.
De nacht is zo diep zal de dageraad gloren door het licht dat U riep?
Heeft de nacht al verloren?
Een wending, een streven een boodschap, een Naam De kans van ons leven.
Het licht zal bestaan!

Kyriegebed met gezongen Kyrie: Lied 301h

Kinderen gaan naar de nevendienst: Geef Licht!

Projectlied: Geef Licht

Gebed
De Heer zal bij u zijn
De Heer zal u bewaren

1e Lezing: Jesaja 35:1-10

Zingen: Lied 992

2e Lezing: Micha 6:1-8

Zingen: Lied 339a

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 448

(Kinderen komen terug in de kerk)

Gedicht bij psalm 146 van Karel Eykman

Als ergens iemand voor elkaar weet te krijgen
dat wie verblind is weer zicht kan krijgen
en verdoofd is gehoor vindt
dat wie sterft van de honger eten kan vinden
en wie klem zit toch los komt
dat wie eruit ligt binnengehaald kan worden
en wie gebukt gaat zijn rug weer recht
dat wie alleen is wordt opgevangen
en een kind op straat beschermd is
dan kan God niet ver zijn.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1e Diaconie, 2e Kerk

Slotlied: 454

Zegen

 

MEDEDELINGEN

De uitgangscollecte is bestemd voor het Ziekenpastoraat

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende dienst
Zondag 22 december is de 4e Adventsdienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.