Berichten week 49

Vanuit de pastorie

Op Eeuwigheidszondag hebben we het oude kerkelijk jaar afgesloten met een dienst die in het teken stond van herdenken. Een mooie viering als ik dat woord hier mag gebruiken, want de gevoelens zijn dubbel. Er is dankbaarheid voor het leven van de overleden dierbaren en tegelijk gemis. Voor sommigen was het afscheid nog maar kort geleden, voor anderen bijna een jaar. Hoe het ook zij, voor iedereen heeft deze dienst een extra dimensie en de vele positieve reacties na afloop doen mij goed, want dit is wat we als geloofsgemeenschap nastreven: geestelijk onderdak bieden aan mensen op de kruispunten van hun leven. Iemand sprak mij na afloop aan en uitte zijn verbazing over hoe begrijpelijk alles was. Geen ‘tale Kanaäns’, maar verstaanbaarheid voor wie zich maar open stelt. In dit spoor gaan we verder.

Inmiddels is Advent begonnen en we laten ons deze keer leiden door de profeet Micha. Zijn teksten liegen er niet om. Wat hij in hoofdstuk 2 onder woorden brengt zou je zo kunnen zeggen tegen mensen die zich ten tijde van de kredietcrisis verrijkt hebben ten kosten van anderen. Het is sowieso een waarschuwing aan het adres van iedereen, die zich niets aantrekt van het lot van velen die slachtoffer zijn van de toenemende kloof tussen rijk en arm.

Woorden als die van Micha kunnen hard aankomen. Ook bij weldenkende mensen, die soms niet weten hoe te reageren op problemen binnen onze onze complexe samenleving.
Het is dan goed om dan te bedenken dat we deze teksten niet lezen om mensen een schuldgevoel te bezorgen. Daarom is er in iedere viering een Kyrie. We roepen God aan over de nood van onze wereld. De hoop daarbij is dat we gesterkt worden in ons dagelijks leven en het nooit opgeven om te verlangen naar een wereld waarin alle mensen tot hun recht komen.

Ondertussen steunen we dichtbij en veraf allerlei initiatieven om mensen in hun nood bij te staan. Een aantal mensen binnen onze gemeente is vrijwilliger bij de voedselbank en ook bij Schuldhulpmaatje doen mensen mee. Er zijn al zo’n veertig maatjes opgeleid, maar we zoeken nog naar meer, want het aantal aanvragen is groter. Onze diakenen zetten zich op verschillende terreinen in, zoals bleek uit het overzicht dat diaken Geert Tuin gaf op de afgelopen gemeente-avond. Als gemeente proberen we zo vieren en dienen op elkaar te betrekken. Beide zijn belangrijk. Dat besef kleurt onze verwachting in deze Advent, die ons toe leidt naar het feest van de geboorte van Christus.

Hartelijke groeten,

Ds. Bert L. van der Woude

 

Bezinning & Cultuur

De Over de Brug kalender is nog steeds (en nu gratis) verkrijgbaar. Een handig (en op te hangen) overzicht van alle activiteiten van Bezinning & Cultuur met verder concerten, bijzondere kerkdiensten, boeken- en rommelmarkten, enz.

Omdat we inmiddels enkele data en/of locaties hebben moeten aanpassen, bevat de kalender de meest actuele stand van zaken. Om zeker te zijn of een activiteit doorgaat is het ook aan te bevelen onze website te raadplegen.

Hier licht ik er een paar onderdelen uit:

 

19 december
Wereldkeuken (blz.7) 17:30- 19:30uur Ons Gebouw  Winschoten, opgave: Ellen Smid of ds. Bert L. van der Woude,  kosten € 10.- p.p.

22 december
Adventswandeling (blz.16) 13:30 uur; kosten € 8.50- p.p + vervoer, info & aanmelding Ellen Smid. Er is plaats voor 25 deelnemers, dus wacht niet te lang met aanmelding.

Aanmelding
Lang weekend naar Mainz (19-22 maart 2019). Informatie & aanmelding via www.pg-winschoten.nl of ds. Bert L. van der Woude. Programma en aanmeldingsformulier staan online.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.