Verslag Oogstdienst

Op zondag 10 november 2019 mochten we in de Marktpleinkerk de Oogstdienst vieren. Vroeger  noemden we dat “Dankdag voor gewas en arbeid”. Dat hebben we nu ondergebracht onder de titel “Oogstdienst”. We mogen onze dankbaarheid tonen voor de oogst die we van het land halen en aan alle arbeid die we daar direct of indirect mee verrichten.

In de dienst brengen we symbolisch een product van het land naar de kerk. Daarna delen we het uit aan de mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit jaar geen fruitbakjes zoals we gewend waren maar iets anders. De diaconie heeft gekozen voor brood in de vorm van een “wat kleinere Drentse bol”. Brood wordt gemaakt van het koren dat wordt gezaaid, geoogst en vermalen tot meel en van het meel bakken we brood. Brood wordt ook gebruikt tijdens de avondmaalsviering: we breken het brood en delen het uit aan hen die het willen ontvangen.

De broden van deze zondag worden ook uitgedeeld en wel aan alle leden van 85 jaar en ouder en aan hen die om een bijzondere reden ook voor een brood in aanmerking komen. De broden waren prachtig uitgestald in de kerk, mooi verpakt in doorzichtig plastic en voorzien van een sticker van de Marktpleinkerk. Wat ook fijn was dat Janny, Lenie en Annie die de bloem-/fruitschikking hadden gemaakt dit alles feestelijk hadden versierd.

Net als voorgaande jaren hebben we als diaconie in de dienst een beroep gedaan op de gemeente om ons te helpen de broden te bezorgen op de geselecteerde adressen. In een mum van tijd waren alle enveloppen uitgedeeld, mooi om mee te maken en waarvoor dank namens de diaconie. Na afloop van de dienst, nadat we met een grote groep leden nog koffie hebben gedronken, gingen velen met drie of meer broden de deur uit om ze rond te brengen. De ervaring leert dat mensen het fijn vinden om een brood te ontvangen en ook het bezoekje en gesprek worden gewaardeerd.

De diaconie is blij dat de dienst zo feestelijk en goed is verlopen.

Namens de Diaconie van de PGW