Berichten week 47

Vanuit de pastorie

De maand november is de maand van het gedenken. Dat begon al aan het begin met Allerheiligen en Allerzielen. Nu nadert de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat de kerk een eigen jaar en daarmee een eigen kalender heeft is niet zonder reden. Het wil mensen er voor behoeden slachtoffer te worden van de tijd en mee te gaan met de waan van de dag. De bijbelse tijd, waaraan de kerk haar inspiratie ontleend is gevulde en kostbare tijd.

Het gaat dan niet over het wegtikken van de seconden of het verstrijken van de dagen, maanden en jaren. Nee, het gaat over momenten die er toe doen. Niet hun duur, maar hun inhoud en beleving geeft de doorslag. Dat is ook de essentie van het begrip ‘Eeuwigheid’ waar de laatste zondag van het kerkelijk jaar aan herinnert. Eeuwigheid staat tegenover tijd. Zoals warm tegenover koud staat en licht tegenover donker, zo is het met ‘Eeuwigheid’ ten opzichte van de tijd. Het is geen tot in het oneindige uitgerekte tijd waaraan geen einde komt. Iets van ‘Eeuwigheid’ beleven we als we goede dingen meemaken. Een gezamenlijke wandeling of zoals afgelopen zondag het lopen van het labyrint tilt je even uit de tijd en laat je iets ervaren waarbij alle besef van duur is verdwenen. Dat geldt ook voor een goed gesprek, een mooie maaltijd of het luisteren naar muziek of zang.
Eeuwigheid verwijst daarom naar kwaliteit (van leven en samenzijn) en niet naar tijd.

In die sfeer komen we samen op Eeuwigheidszondag. De namen van de dierbare overledenen die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn worden genoemd en voor hen wordt een kaars aangestoken (indien mogelijk door familie of vrienden). Er ligt een kleine steen met daarop de naam van de overledene. Familieleden mogen na afloop van de dienst kaars en steen meenemen zodat die thuis een plaats kunnen krijgen bij het gedenken.

Op de middag van Eeuwigheidszondag is er een avondmaalsviering in de Renselheerdt. Het groepje mensen dat daaraan deelneemt wordt steeds kleiner maar in kleine kring brood en wijn delen blijft kostbaar. Voorlopig zetten we deze vieringen daarom nog voort.

Wilt u meedoen? Van harte welkom.

Op de eerste zondag in december begint de Advent. Inmiddels hebt u dan het nieuwe Kerkjournaal ontvangen. Deze kersteditie hebben we met zorg samengesteld en willen we graag breder verspreiden. Naast leden van de kerk zijn er ook ‘vrienden van de kerk’ en met allemaal willen we graag delen wat ons bezig houdt in de hoop dat het mensen goed doet. Daarom: welkom bij onze vieringen en bij alles wat we als geloofsgemeenschap organiseren om ontmoeting tussen mensen aan te moedigen!

Hartelijke groeten,

Ds. Bert L. van der Woude

 

In memoriam Jan Kiewiet
Op vrijdag 8 november overleed Jan Kiewiet in de leeftijd van 82 jaar. We hebben hem herdacht in een dienst van Woord en gebed in het Rozenpaviljoen te midden van zijn familie en die van zijn partner Tjimmie Stiksma.

 

 

Bezinning & Cultuur

De Over de Brug kalender is nog steeds (en nu gratis) verkrijgbaar. Een handig (en op te hangen) overzicht van alle activiteiten van Bezinning & Cultuur met verder concerten, bijzondere kerkdiensten, boeken- en rommelmarkten, enz.

Omdat we inmiddels enkele data en/of locaties hebben moeten aanpassen, bevat de kalender de meest actuele stand van zaken. Om zeker te zijn of een activiteit doorgaat is het ook aan te bevelen onze website te raadplegen. www.pg-winschoten.nl.

Hier licht ik er een paar onderdelen uit:

29 november
Bijbels koken Winschoten (blz.5) 17.00 uur, info & aanmelding: Ellen Jalink of ds. Bert van der Woude. Er zijn nog een paar plaatsen vrij.

1 december
Inspiratiecafé ‘Zin in Oldambt’, (blz. 8), 15. 00 uur Hotel Victoria Marktplein Winschoten. Gast is ds. Jan Hommes, classispredikant in de classis Groningen-Drenthe.

4 december
Kwetsbaarheid van het leven, een drieluik (blz. 21) 19.30 uur Ons Gebouw Winschoten, info & aanmelding: Judith Groot Zevert

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.