Berichten week 43

Vanuit de pastorie

Dankzij de moderne techniek kun je praktisch overal ter wereld verbonden zijn met het thuisfront. Nu ik met een groep de stad Rome bezoek merk ik de verschillen met vroeger.

In kerkelijke kringen was de grote vraag of je behouden was. Nu wil iedereen weten of ze bereik hebben. Bij binnenkomst in een hotel vroeg men eerder als eerste hoe laat en waar het ontbijt was. Nu wil men als eerste de Wifi-code weten.

Hoewel de maand oktober nog meer dan een week duurt zijn we in de kerk al volop bezig met november, de maand van het gedenken. Was Allerheiligen enkele decennia geleden vooral iets voor katholieken, nu heeft het ook betekenis gekregen voor Protestanten en mensen met een andere levensovertuiging. Op sommige begraafplaatsen worden rond Allerheiligen of Allerzielen kaarsjes aangestoken en komen mensen samen om te gedenken. Een mooi en bijzonder initiatief.

Overigens ligt het begin van Allerzielen in de stad Rome. Hier is het Pantheon te vinden dat ooit gebouwd is door consul Marcus Agrippa, de schoonzoon van keizer Augustus. Veel later kreeg paus Bonifatius IV het Pantheon cadeau van keizer Phocas. Hij liet de talloze beenderen uit de catacomben overbrengen naar het Pantheon en wijdde de kerk als de kerk van Santa Maria ad Martyres (de kerk van de martelaren) en introduceerde het feest van Allerheiligen op 13 mei 609.

Zo valt er iedere keer nog wat te leren uit een bezoek aan deze stad. Ook Luther bezocht Rome en bezocht ijverig allerlei kerken om aflaten te verzamelen voor zijn familie.
Op een gegeven moment – zo verteld de overlevering – zag hij het dwaze van deze onderneming in en zocht zijn verdere leven lang naar een God voor wie je niet van te voren van alles moet doen voordat je als mens genade vindt in Gods ogen. Deze ontdekkingstocht luidde het begin van de Reformatie in met aan het aanslaan van de 95 stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenberg op de dag, die voorafging aan Allerheiligen.
Komende zondag staat daarom in het teken van de Reformatie. Voorganger is collega Ariaan Baan.

 

In Memoriam Gert Maas

Op donderdag 1 oktober overleed Gert Maas in de leeftijd van 71 jaar. We bidden om steun en troost voor Tiny, de kinderen, de kleinkinderen en iedereen die hem mist.

 

Bezinning & Cultuur

De agenda voor de maand november vindt u in de agenda. Hier licht ik er enkele evenementen uit:

15 november
Wijnproeverij Marktpleinkerk om 19.30 uur in Ons Gebouw Winschoten. Info & aanmelding ds. Bert van der Woude. Kosten € 10,- p.p.

3 november
Inspiratiecafé ‘Zin in Oldambt’, 15:00 uur Hotel Victoria Marktplein Winschoten.
De volgende aflevering is op zondag 3 november Mijn gast is dan  Marian Kiewiet van het Taalhuis Oldambt. Toegang gratis, consumpties voor eigen rekening.

4 november
Adrillenmarkt in Winschoten, de Marktpleinkerk is open voor bezoekers.
We zoeken nog vrijwilligers die een gedeelte van de dag willen meehelpen om de vele bezoekers te ontvangen, als u dat wilt doen, dan graag een berichtje naar Ellen Smid.

6 november
Informatieavond weekend naar Mainz (blz.13); 19.30 uur Ons Gebouw Winschoten.
Op verzoek bieden we komend jaar een weekendreis aan per bus. Mainz is een prachtige stad, die de bakermat is van de boekdrukkunst. We bezoeken o.a. de Het Johannes Gutenbergmuseum en de kerk met gebrandschilderde ramen van Marc Chagall. Op de heen en terugreis doen we Marburg en Keulen aan.
Kortom een bijzondere reis!

15 november
Wijnproeverij Marktpleinkerk (blz. 31) 19.30 uur Marktpleinkerk Winschoten. Info & aanmelding ds. Bert van der Woude. Kosten € 10,- p.p. De kans bestaat dat we voor deze proeverij moeten uitwijken naar Ons Gebouw. De avond gaat in ieder geval door. Een mooie gelegenheid om in goed gezelschap weet meer te weten te komen om de wereld van de wijn.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.