Oogstdienst 10 november

Wij ploegen en wij zaaien
bewerken trouw het land
doch of wij zullen maaien
dat staat in ’s Heren hand
Hij heeft het al geschapen,
‘t is door zijn hand gegaan
Hij doet, terwijl wij slapen
Ontkiemen ‘t dorre graan

Elke goede gave daalt van de hemel neer
De dank komt toe aan God de Heer
Geeft Hem alleen de eer!

 

De diaconie wil de gemeente erop attenderen dat in november zoals gebruikelijk de oogstdienst wordt gehouden.

De Marktpleinkerk wordt versierd met fruitbakjes en alles wat aan oogst doet denken. Na de dienst worden fruitbakjes gebracht bij onze ouderen en zieken thuis. We hopen dat iedereen meedoet. Het is een mooi moment om namens onze gemeente iets te geven en zo om te zien naar elkaar. Wie echt niet kan is verontschuldigd, maar we hopen dat niemand hierom wegblijft uit de dienst. Dan mist u echt een kans om samen iets goeds te vieren.

We zullen er weer een feestelijke opstelling van maken.

De diaconie