Een goed verhaal

Eén van de redenen om dit jaar voor het thema ‘een goed verhaal’ te kiezen is de afnemende kennis van Bijbelverhalen. En dat is jammer, want de Bijbel heeft eeuwenlang deel uitgemaakt van onze cultuur en onze taal.

Bert Klei kon in zijn stukjes in het dagblad Trouw nog schrijven over ‘een bal des gehakts’ en dan wist iedereen dat de taal van de Statenvertaling als voorbeeld had gediend. Iemand die nauwelijks scholing had gehad, maar wel de Bijbel kon lezen werd terecht als geletterd beschouwd. De Bijbel is dus belangrijk en verdient veel aandacht.

In de startdienst in Oostwold kreeg iedereen de kans om drie van zijn of haar favoriete Bijbelverhalen op te schrijven. Daarna vond kort een gesprekje plaats om links of rechts aan de buren de keuze toe te lichten. Heel geanimeerd en ergens jammer dat de waarde van de gesprekken beperkt bleef tot het moment zelf.

De keuzes hebben we wel verzameld en uitgewerkt. Die treft u aan in bijgevoegd overzicht.
De top drie wordt gevormd door deze verhalen:

  1. Het Geboorte- of Kerstverhaal
  2. Het Opstandings- of Paasverhaal
  3. Het Scheppingsverhaal

Wie verder kijkt ziet dat de verhalen uit het Oude Testament even talrijk vertegenwoordigd zijn als de verhalen uit het Nieuwe Testament en zelfs iets vaker worden genoemd.

Het verhaal van de geboorte van Jezus ‘wint’ weliswaar, maar wie naar de gelijkenissen kijkt en alle resultaten bij elkaar optelt ontdekt dat deze verhalen eigenlijk de grote ‘winnaar’ zijn.

Het is nu vooral statistiek, maar we hebben een jaar de tijd om ons met elkaar te verdiepen in de betekenis van de Bijbelse verhalen en dat lijkt mij een mooi vooruitzicht.

Hartelijke groeten,

Bert L. van der Woude

 

OUDE TESTAMENTNIEUWE TESTAMENT
Scheppingsverhaal28 (3)Jezus
Kaïn en Abel5Geboorte / Kerstverhaal51(1)
Ark van Noach19 (7)
Toren van Babel1Maria2
Abraham10Optreden van Jezus
Offer van Izaäk6De 12 jarige Jezus in de tempel4
Izaäk & Rebecca1Jezus zegent de kinderen2
Jakob & Ezau2Zacheüs3
De Jacobsladder1De overspelige vrouw2
Jozef21 (6)
MozesWonderen1
Exodusverhalen21 (6)Bruiloft te Kana3
Mozes en het biezen mandje11Wonderbare spijziging14 (10)
Mirjam1Opwekking dochtertje Jaïrus6
Tien Plagen1Genezing van een melaatse1
Brandende braamstruik2Opwekking van Lazarus5
Tien geboden6Genezing van Bartimeüs3
RechtersWonderbare visvangst5
Debora   & Barak2Stilling storm op het meer1
Gideon1Gelijkenissen15 (9)
Simson17 (8)Barmhartige Samaritaan25 (5)
Hannah1Verloren zoon17 (8)
Samuël (roeping)2Dwaze en wijze maagden5
Talenten2
KoningenVerloren schelling/drachme2
Verhalen Saul/David5De goede herder8
David en Goliath21 (6)Zaaier1
David en Jonathan1Penningske van de weduwe1
Salomo3Rijke man, arme Lazarus1
Ruth (Naomi)17 (8)Onrechtvaardige rechter1
Profeten1
Elia/ ElisaLijdensverhaal15 (9)
Hemelvaart van Elia1Voetwassing2
Genezing van Naäman2
Jeremia (roeping/visioen)2Opstandingsverhaal33 (2)
Jona15 (9)Emmaüsgangers6
Daniël in de leeuwenkuil26 (4)
Esther5Pinksteren4
Job8Paulus4
Psalm 233Geloof, hoop en liefde1
Psalm 421Openbaring
Prediker2Nieuwe hemel en nieuwe aarde2
Hooglied2
Totaal OT264Totaal NT248

ds. Bert van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.